Een werkgever heeft de taak zorg te dragen voor de werknemers. De arbeid die wordt uitgevoerd mag volgens de Arbowet niet leiden tot nadelige invloed op gezondheid en veiligheid van de werknemers. Dit kan een werkgever bewerkstelligen door te voldoen aan verplichtingen zoals:

 • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) (artikel 5);
 • Het informeren en instrueren over de werkzaamheden en de risico’s ervan (artikel 8);
 • Toegang bieden tot de bedrijfsarts of arbodienst (artikel 14);
 • Het aanbieden van PAGO’s/PMO’s (artikel 18);
 • Voeren van een PSA-beleid (artikel 2.15).Dit kan worden vertaald naar een goede duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat de werknemers geen lichamelijke en geestelijke klachten ervaren waardoor ze minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken. Naast een verplichting is dit een streven wat veel werkgevers hebben maar wat ze in de praktijk moeilijk vorm weten te geven.

Chrodis+

De Europese samenwerking Chrodis+ heeft een toolkit ontwikkeld voor het praktisch maken van de duurzame inzetbaarheid in 7 onderwerpen. Dit zijn praktische zaken die geborgd kunnen worden in de volgende onderwerpen:

 • Voeding
 • Beweging
 • Ergonomie
 • Mentale gezondheid en welzijn
 • Herstel van werk
 • Teamgeest en sfeer
 • Roken en alcohol

De aanpak vanuit Chrodis+ is in vier punten uitgewerkt, de werkgever zal eerst de werknemers kennis en vaardigheden moeten verschaffen voor erkenning van de 7 onderwerpen. Daarnaast moet er een stimulerende werkomgeving worden gecreëerd die de veiligheid en gezondheid van de werknemers bevordert. Vervolgens moeten er duurzame en wenselijke welzijnsbevorderende maatregelen worden genomen. Tot slot is het goed om de werknemers te belonen bij veilig en gezond gedrag.

Om het onderwerp mentale gezondheid en welzijn als voorbeeld te nemen zijn de 4 stappen als volgt:

 1. Leg uit hoe stress ontstaat en bied een training aan voor timemanagement
 2. Spreek af om het e-mail verkeer buiten de werktijden stil te leggen en creëer fijne werkplekken die werknemers stimuleren geconcentreerd te kunnen werken
 3. Geef werknemers de ruimte in werkuren en bied medezeggenschap in het beleid
 4. Ondersteun werknemers als deze recreatieve activiteiten ondernemen zoals de tijd en middelen bieden wanneer ze samen gaan sporten.

Borger & Burghouts

Wij, als Borger & Burghouts, willen u hier graag in ondersteunen met een register van eisen en met compliance. Door te voldoen aan de genoemde artikelen geeft u vorm en inhoudt aan duurzame inzetbaarheid en voldoet daarmee tegelijk aan wet- en regelgeving. Een win-win situatie.

Borger & Burghouts geeft praktisch advies en vertaald wet- en regelgeving zodat u dit juist interpreteert en implementeert voor uw organisatie. Daarnaast kunt u te allen tijde gebruik maken van de helpdesk waar wij vragen behandelen en advies geven.

Meer weten?
Jeffrey, Floor of Luuk vertellen u er graag over.

Werken met gevaarlijke stoffen kan grote risico’s met zich meebrengen en zelfs ernstige ziektes veroorzaken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom samen met sociale partners en Arboprofessionals de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht. Deze digitale tool biedt betrokkenen helder inzicht in de eigen verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. De werkwijzer is tot stand gekomen met ondersteuning door TNO en is ontstaan uit een initiatief van FNV.

Taken en verantwoordelijkheden

Wanneer met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moeten op de werkvloer passende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het wel op een gezonde en veilige manier gebeurt. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, is een goed functionerende en effectieve arbobeleidscyclus van belang. Het is hierbij noodzakelijk dat zowel werkgevers als werknemers – met name preventiemedewerkers en medezeggenschap – en arboprofessionals weten welke regels uit de Arbowet van toepassing zijn en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. In deze werkwijzer is dit voor elke partij op een toegankelijke en overzichtelijke wijze in beeld gebracht.

Gerichte informatie

Met deze werkwijzer in de hand kunnen werkgevers, werknemers en arboprofessionals elkaar aanspreken wanneer de verantwoordelijkheden die horen bij hun rol niet of onvoldoende worden nagekomen. De digitale tool is zo ingericht dat het voor de gebruiker mogelijk is om gericht de benodigde informatie te verkrijgen. Dit maakt de werkwijzer zowel een instrument voor alle betrokken stakeholders gezamenlijk, als een tool met specifieke informatie voor elke stakeholder afzonderlijk.

Open hier de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen 

Bron: Arboportaal
Beeld: TNO