ADR 2023 | De belangrijkste wijzigingen

Elk oneven jaar – zo ook dit jaar – ondergaat de ‘Accord européén pour le transport des matières Dangereuses par Route’ (ofwel ADR) meerdere wijzigingen. De ADR 2023 ging van kracht op 1 januari 2023, inmiddels bijna een jaar geleden. In tussentijd is het algemene overgangsrecht verstreken en vanaf 1 juli 2023 zijn bedrijven verplicht tot naleving van de voorschriften via de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

Wijzigingen ADR zijn dit jaar impactvoller

De wijzingen in het ADR 2023 zijn voor een aantal bedrijven impactvoller dan de editie van 2021. Naast de standaard tekstuele wijzigingen en correcties is deze inhoudelijk ook op meerdere vlakken veranderd. De meest significante wijziging is het aanstellen van een ADR-veiligheidsadviseur voor bedrijven die als afzender betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

ADR-Veiligheidsadviseur verplicht voor afzenders

In het ADR 2019 werd opgenomen dat bedrijven die enkel de rol van afzender vervullen (met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen) tijdelijk uitgesloten werden van het aanstellen van een ADR-veiligheidsadviseur. Dit verandert.

Op 31 december 2022 is het overgangsrecht afgelopen. Dit betekend dat afzenders vanaf 1 januari 2023 ook een ADR-veiligheidsadviseur moeten benoemen. Wij verwachten dat er behoorlijk wat bedrijven zijn in Nederland waarvoor dit geldt.

De meeste significante veranderingen op een rij

Met korte toelichting

Er zijn nieuwe UN-nummers toegevoegd. Deze categorieën mochten al onder de 333kg onder deze vrijstelling vervoerd worden. Maar zijn nu ter verduidelijking specifiek onder deze UN-nummer benoemd: · UN3291 ZIEKENHUISAFVAL, NIET GESPECIFICEERD, N.E.G. / GEREGLEMENTEERD MEDISCH AFVAL N.E.G. / MEDISCH AFVAL, N.E.G.; en · UN3291 ZIEKENHUISAFVAL, NIET GESPECIFICEERD, N.E.G. / GEREGLEMENTEERD MEDISCH AFVAL N.E.G. / MEDISCH AFVAL, N.E.G.

Op 31 december 2022 is het overgangsrecht afgelopen voor het aanstellen van een ADR-veiligheidsadviseur. Bedrijven die als afzender betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn nu verplicht om een ADR-veiligheidsadviseur te benoemen.

Betrekking op kenmerking en asterisk van bepaling 188. O.a. het vermelden van het tel. nummer voor aanvullende gegevens komt te vervallen. Het oude kenmerk mag nog gebruikt worden tot 31-12-2026.

De naam van dit nummer verandert naar UN1197 EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma. Dit heeft gevolgen voor de kenmerking en vervoersdocumentatie.

Vallen niet langer onder UN2857 of UN3358. Is nu geregeld onder bijzondere bepalingen 119 en 291. Ten behoeve van vervoer, kunnen warmtepompen worden beschouwd als koelmachines.

Toevoeging aan bijzondere bepaling 593. In deze bepaling is mogelijke vrijstelling geregeld omtrent het vervoer voor gassen die bestemd zijn voor het koelen van bijv. medische of biologische monsters.

Nieuwe bijzondere bepaling 396 toegevoegd. Deze bepaling maakt het mogelijk dat grote en robuuste artikelen mogen worden vervoer met aangesloten gasflessen waarvan de sluitingen open zijn. Dit maakt het mogelijk om sommige artikelen onder druk te vervoeren.

De bijzondere bepaling met betrekking tot afvalstoffen is gewijzigd. Als het niet mogelijk is om de exacte hoeveelheid afval op de plaats van de lading te meten, dan mag de hoeveelheid worden geschat onder voorwaarden genoemd in 5.4.1.1.3.2. Op het vervoersdocument moet ook de volgende verklaring zijn opgenomen “HOEVEELHEID GESCHAT VOLGENS 5.4.1.1.3.2.”.

Er is een technische specificatie toegevoegd inzake de voorschriften van de constructie en goedkeuring van voertuigen. AT-voertuigen mogen een elektrische aandrijving hebben, dit geldt ook voor hybride voertuigen. De andere voertuigen (EX/II ; EX/III ; FL) mogen dit niet.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen?

Vervoert u gevaarlijke stoffen over de weg, geeft u opdracht deze te vervoeren of laadt, lost, vult of verpakt u daarvoor? Dan is de ADR voor u van toepassing. Mogelijk bent u wettelijk verplicht tot het benoemen van een ADR veiligheidsadviseur. Wij beschikken over meerdere gecertificeerde ADR-veiligheidsadviseurs die u daarbij graag ondersteunen.

Moniek Mentink

Adviseur