Borger & Burghouts aangenaam

Borger & Burghouts

Borger & Burghouts (B&B) is specialist op het gebied van compliance management op de werkterreinen Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. Borger & Burghouts staat bekend om de praktische toegevoegde waarde die zij haar klanten biedt door inzet van gekwalificeerde adviseurs en het ter beschikking stellen van specifieke online tools. Pharius is daarvan het meest sprekende voorbeeld.

Aanvullend op de eigen kennis en capaciteit beschikt Borger & Burghouts over een uitgebreid netwerk van specialisten die ingezet worden om (extra) meerwaarde te bieden binnen de projecten die B&B uitvoert.

Als volwaardig zusterbedrijf van Lexerta bieden wij onze klanten een optimale mix van online tools (als Pharius, RiskReporter en Chemrade) en adviesvaardigheden.

Op welke HSE gebieden wij u kunnen helpen?

De kern

Borger & Burghouts helpt organisaties inzicht te verkrijgen in haar (externe) verplichtingen, om vervolgens te kunnen blijven voldoen aan de vereisten die zij voor haar voortbestaan relevant vinden.

Het onvolledig en/of niet tijdig op de hoogte zijn van (wijzigingen in) wettelijke verplichtingen maakt dat het fundament om compliant te kunnen zijn niet solide is. In de praktijk kan dit leiden tot een onjuiste weergave van de compliance-status van een organisatie,

hetgeen erg nadelige gevolgen kan hebben voor het imago en de financiële positie.

Door uw organisatie te helpen wel structureel en vroegtijdig in te spelen op veranderende voorschriften, brengen wij uw organisatie in een voordelige positie. Zo kan uw organisatie zelf het voortouw nemen in de wijze waarop zij compliant wil zijn. Vaak is dit financieel aantrekkelijk en heeft dit een positief effect op het imago van de organisatie. Het voortbestaan van de organisatie is daarmee meer zeker gesteld.

5 Gouden B’s

De relatie die wij onderhouden met klanten, samenwerkingspartners en met elkaar is er een die altijd voldoet aan de “vijf gouden B’s”.

Betrouwbaar in het maken en nakomen van afspraken – onderling, met projectpartners en vanzelfsprekend met onze opdrachtgevers.

Betrokken bij uw vraagstuk en u als persoon. Aandacht voor de mens achter de opdrachtgever, leverancier en zeker ook collega vinden wij randvoorwaarden voor het kunnen opbouwen van relaties, die wij graag onderhouden.

Benaderbaar als personen door het hanteren van een open houding en door aandacht te besteden aan onze communicatieve vaardigheden. Het feit dat wij als organisatie en als personen voor u fysiek bereikbaar zijn vinden wij een basisvoorwaarde.

Behoorlijk in onze omgang met elkaar en de wijze waarop wij zaken doen. Respectvolle omgang is niet meer dan normaal, ethisch zaken doen evenzo. Duurzaamheid staat als begrip hoog in ons vaandel en geven wij op verschillende manieren invulling.

Bourgondisch omdat wij willen genieten van het leven, humor als belangrijk item zien in de omgang met elkaar en aandacht hebben voor de innerlijke mens.

Mix van adviseurs

Milieukunde, Integrale Veiligheidskunde, Technische bedrijfskunde, MER (Management, Economie en Recht), Chemische Technologie.

Kwalificaties

(Lead) Auditor ISO 14001/ISO 45001, BRZO-specialist, ADR-Veiligheidsadviseur, Prince-II, IPMA, Arbeidshygiënist, HVK-er, VCA-VOL.

Team van specialisten

We zijn expert als het gaat om het praktisch toepasbaar maken van wet- en regelgeving en het borgen van naleving daarvan. Dit vergt niet alleen kennis maar ook inzicht van en in de praktijk.

Netwerk van specialisten

Omdat wij niet alles zelf (willen) kunnen, beschikken wij als aanvulling op ons team, over een netwerk van specialisten. Hiermee borgen wij dat ook specialistische kennis voor onze opdrachtgevers beschikbaar is.