Werken met gevaarlijke stoffen; van compliance naar verantwoord beheer

Chemrade

Als bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen bent u wettelijk verplicht om in kaart te brengen aan welke gevaarlijke stoffen medewerkers (kunnen) worden blootgesteld. Maar nog specifieker wat de aard, mate en duur van die blootstelling is. Om te voldoen aan deze verplichting heeft Chemrade een online tool ontwikkelt voor het opstellen en beheren van het register en het uitvoeren van blootstellingsbeoordelingen aan gevaarlijke stoffen.

Daarnaast biedt Chemrade ook de mogelijkheid om werkplekinstructiekaarten (WIK) en veiligheidsinformatiebladen met uw medewerkers te delen door middel van een Cloud oplossing. Dit betekent dat zij altijd toegang hebben tot de informatie om veilig en gezond te kunnen werken.

Borger & Burghouts (B&B) is een samenwerking met Chemrade aangegaan om klanten op dit vlak te kunnen ontzorgen. Met Chemrade beschikt de klant over een up-to-date register van gevaarlijke stoffen, inclusief de mogelijkheid grenswaarden af te leiden en risicobeoordelingen te doen met gevalideerde rekenmodellen (Stoffenmanager model en ECETOC-TRA Worker model). Door gebruik te maken van Chemrade wordt het vier-stappenplan van Inspectie SZW doorlopen en kunt u voldoen aan Europese REACH-verplichtingen.

Onze oplossing

De veiligheidsadviseurs van B&B hebben ruime ervaring met het gebruik van Chemrade en de registratie en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen bij bedrijven. Zo zullen zij samen met u bepalen welke licentie van Chemrade het beste aansluit bij uw specifieke situatie. Vervolgens zullen zij u begeleiden bij de implementatie van Chemrade in uw organisatie en er voor zorgen dat alle stappen van het vier-stappen plan zullen worden doorlopen.

Om er voor te zorgen dat uw register van gevaarlijke stoffen altijd up-to-date blijft kunt u gebruik maken van het servicecontract gevaarlijke stoffen. Dit geeft u de zekerheid dat alle grenswaarden actueel zijn, de veiligheidsinformatiebladen tijdig ge-update worden en nieuwe gevaarlijke stoffen worden opgenomen.

Voordelen

  • Voldoen aan de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving
  • Een up-to-date register van gevaarlijke stoffen
  • Altijd op de hoogte van wijzigingen door het servicecontract gevaarlijke stoffen
  • Mogelijkheid om uitgebreide rapportages te maken

Voorbeelden uit de praktijk

Meer weten over het beperken van blootstellingsrisico’s aan gevaarlijke stoffen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider