Partners

We kunnen niet alles zelf en dat willen we ook niet kunnen. Daarom beschikken we over een netwerk van specialisten die, wanneer de opdracht daar om vraagt, het team van B&B adviseurs kan aanvullen. Hiermee borgen wij dat ook specialistische kennis dat buiten onze scope valt voor onze opdrachtgevers beschikbaar is.

Lexerta

Lexerta helpt organisaties bij het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van Arbo & veiligheid, milieu, voedselveiligheid en energie. Dat doen ze door de wet- en regelgeving begrijpelijk en praktisch toepasbaar te maken. Pharius is hiervan het sprekende voorbeeld als het gaat om aantoonbaar compliant zijn aan verplichtingen vanuit milieu, Arbo & veiligheid en ook voedselveiligheid wet- en regelgeving.

Ortageo

Ortageo is een landelijk opererend adviesbureau met eigen veldwerkers en veldwerkmaterialen. Ortageo heeft expertise op gebied van diverse disciplines die aan de orde komen bij (binnenstedelijke) nieuwbouwprojecten en ruimtelijke ordeningsvraagstukken binnen het landelijke, stedelijke en industriële gebied.

Eurofins Omegam

Eurofins Omegam is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium. Omegam behoort al meer dan 40 jaar tot de top van Nederland en biedt een breed pakket aan fysische, biologische en chemische analyses en staat bekend om de hoge leverbetrouwbaarheid en kwaliteit.

Adviesbureau de Haan

Adviesbureau de Haan werkt sinds 1996 aan de beheersing van geluid en geluidshinder. Zij zijn praktisch, oplossingsgericht en slagvaardig. Maar bovenal denken zij met u mee met als basis een stevige technische inhoudelijke kennis.