ISO publiceert nieuwe amendementen

Klimaatverandering een verplicht aandachtspunt voor bedrijven

Op 23 februari 2024 heeft ISO amendementen gepubliceerd die onmiddellijk van kracht zijn gegaan voor verschillende ISO-normen. Dit initiatief vloeit voort uit de door ISO ondertekende London Declaration, die als doel heeft bij te dragen aan het tegengaan en aanpassen van de gevolgen van klimaatverandering. Bedrijven die zich conformeren aan normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50000 zijn nu verplicht te onderzoeken of klimaatverandering van invloed is op hun managementsysteemdoelstellingen en of er actie vereist is. ISO heeft aan de volgende artikelen toevoegingen gedaan:

  • Artikel 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context, het volgende is toegevoegd: ‘The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.’
  • Artikel 4.2 De behoeften en verwachtingen van belanghebbenden vastleggen, het volgende is toegevoegd: ‘Relevant interested parties can have requirements related to climate change’.

Wet betekent dit voor bedrijven?

Dit houdt in dat bedrijven bij het verkrijgen van inzicht in de organisatie en haar context moeten nadenken over de impact van klimaatverandering. Dit kan verschillende betekenissen hebben bij verschillende normen en type bedrijven. Klimaatverandering wordt dan ook in de breedste zin van het woord toegepast. Voorbeelden kunnen zijn: Hoe zorgen je voor een continue bedrijfsvoering tijdens extreem weer? Of ben je als bedrijf afhankelijk van bepaalde grondstoffen die schaarste gaan kennen? Moet je als bedrijf bijvoorbeeld veel water gebruiken in processen waar nog op te reduceren valt?

Naast het feit dat je als organisatie moet kijken of klimaatverandering invloed heeft op jouw processen, moet er ook uitgezocht worden of stakeholders eisen hebben op dit gebied. Door dit te onderzoeken en mee te nemen in het managementsysteem worden organisaties gedwongen om klimaatverandering mee te nemen in hun doelstellingen. Hoewel het niet noodzakelijk is om klimaatverandering mee te nemen in een SWOT-analyse of stakeholdersanalyse, moet de organisatie wel kunnen onderbouwen waarom dit het geval is.

Een gedetailleerd overzicht van waar de amendementen van toepassing op zijn is beschikbaar op de volgende website: Klimaatverandering Managementsystemen (nen.nl)

Ondersteuning nodig?

Borger & Burghouts biedt deskundig advies en begeleiding voor deze nieuwe ISO verplichtingen. Wij staan klaar om u te adviseren.

Sander Bergboer

Senior adviseur