Definitief concept Richtlijn PGS 6

De veiligheid van industriële inrichtingen is al enige tijd een topprioriteit geworden. Met de publicatie van het definitieve concept van PGS 6, wordt een belangrijke stap gezet naar het verhogen van de veiligheidsnormen en het beschermen van zowel werknemers als het milieu.

Wat is PGS 6?

PGS 6, kort voor ‘Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen’, biedt gedetailleerde aanwijzingen voor het naleven van de Seveso-paragraaf in het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving). Het document bevat niet alleen een verhelderende toelichting op de regels zoals vastgelegd in Seveso III en de bijbehorende Nederlandse wet- en regelgeving, maar geeft ook interpretaties van deze regels.

Waarom deze richtlijn?

Met de complexiteit van wet- en regelgeving rondom veiligheid en milieu is er behoefte aan duidelijke richtlijnen. PGS 6 voorziet hierin door de regels te verduidelijken en te interpreteren, waardoor Seveso-inrichtingen beter in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen en risico’s te minimaliseren.

Moet u aan de richtlijn voldoen?

PGS 6 heeft geen dwingend karakter, maar het is sterk aanbevolen voor Seveso-inrichtingen om deze richtlijn te volgen. Hoewel de goedkeuring door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (verwacht voorjaar 2024) nog moet plaatsvinden, kan PGS 6 al worden toegepast in de praktijk. Het definitieve concept van PGS 6 is beschikbaar voor gebruik en de inhoud niet meer zal veranderen.

Definitief concept PGS 6 richtlijn

Lees hier het definitieve concept van de richtlijn

Meer weten over de PGS 6 voor uw organisatie?

Leg uw vraag gerust eens voor aan Floor of één van onze andere veiligheidsadviseurs. Ze helpen u graag verder.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider