PGS 37-2:2023 Richtlijn voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers

In navolging van ons eerdere artikel over de PGS-richtlijn 37-2:2022 volgt hier een update.
In november 2023 is er een definitief concept verschenen van de PGS 37-2:2023. Dit betekent dat de PGS-richtlijn inhoudelijk nu niet meer gaat wijzigen. Wel staat het nog in concept omdat de PGS 37-2 op dit moment nog wacht nog op de volgende stappen:

  • Goedkeuring door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). De verwachting is dat dit eind 2023 zal plaatsvinden.
  • Daarnaast is het voornemen om de PGS 37-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een aantal wijzigingen ten opzichte van PGS 37-2:2022

PGS 37-2 is van toepassing op lithium-houdende energiedragers die onder de volgende ongewijzigde productgroepen vallen:

  • UN 3171 Apparaat of voertuig met accuvoeding (bijvoorbeeld een hoverboard)
  • UN 3166 Voertuigen (hybride, combinatie li-ion batterij en verbrandingsmotor)
  • UN 3480 Li-ion batterijen
  • UN3481 Li-ion batterijen verpakt bij of met apparatuur
  • UN 3090 Batterijen met metallisch lithium
  • UN 3091 Batterijen met metallisch lithium in apparatuur of batterijen met metallisch lithium verpakt met apparatuur
  • UN 3536 Lithiumbatterijen ingebouwd in laadeenheid (lithium-ion-batterijen of batterijen van metallisch lithium)

De aanwijsgrenzen wanneer de PGS 37-2 van toepassing is zijn nader gespecificeerd. Hier is namelijk een groep bijgekomen. Dit is een groep energiedragers die niet onder de bijzondere bepaling 188 van het ADR vallen én zijn verwerkt in voertuigen, werktuigen of machines die buiten worden opgeslagen. De aanwijsgrens hiervan is bepaald op 333 kg en de buiten opslag is groter dan 2.500 m2. De aanwijsgrens voor het type energiedragers die niet beschadigd of defect zijn blijven onveranderd, namelijk 333 kg of 1.000 kg (afhankelijk van het type). Beschadigde of defecte energiedragers hadden een ondergrens van 1 stuks energiedrager en hebben nu een ondergrens van 30 kg energiedragers per brandcompartiment.

Met de toelichting is bij de ondergrenzen meer verduidelijking gegeven over hoe de tabel gelezen moet worden en daarmee bepaald kan worden of de PGS 37-2 van toepassing is.

In deze versie van de PGS is ook toegevoegd dat de aanwijsgrenzen niet afzonderlijk toegepast mogen worden om te bepalen of PGS 37-2 van toepassing is, maar per categorie berekend moeten worden en daar de percentages gesommeerd moeten worden. Wanneer bijvoorbeeld in een opslag 50 % van de aanwijsgrens van categorie 1 aanwezig is en 50 % van categorie 2, dan is dat samen 100 % en daarmee in scope van PGS 37-2.

Het bereik van de PGS-richtlijn is verscherpt. Energie Opslag Systemen (EOS’en) vallen niet onder PGS 37-2, maar onder PGS 37-1, alleen let op! De opslag van EOS’en valt wel weer onder deze richtlijn.

Voor tijdelijke opslag of overslag zijn er ook specifieke eisen opgenomen voor batterijen waar bedrijven rekening mee dienen te houden. Hier gelden namelijk uitzonderingen, waardoor deze PGS-richtlijn niet van toepassing is. Zo geldt er een maximumgewicht per laad-/losplek van 25.000 kg met een maximum van vier laad-/losplekken. Tussen deze laad-/losplekken moet een laad-/losplek zijn zonder lithiumhoudende energiedragers.

Wanneer batterijen verzonden worden moet dit gebeuren in ongeopende UN-gekeurde verpakkingen met aantoonbare adressering aan derden, zodoende mogen deze batterijen tijdelijk maximaal 48 uur opgeslagen worden buiten de reguliere opslagvoorziening.
Voor energiedragers die bestemd zijn voor het bedrijf zelf, geldt dat bij ontvangst deze binnen een tijdsperiode van 12 uur naar een PGS 37-2 de opslagvoorziening overgebracht moeten worden.

In het nieuws zien we regelmatig artikelen van brandjes bij afvalverwerkers door lithium-ion batterijen. Wanneer lithiumhoudende energiedragers onvrijwillig in de afvalketen verkregen zijn vallen deze niet onder PGS 37-2. Een afvalverwerker heeft er wel mee te maken wanneer de energiedragers na sortering van een afvalstroom beschikbaar komt.

PGS 37-2 wel of niet van toepassing?

Er waren vaak discussies wanneer een energiedrager wel of niet onder de PGS 37-2 valt. Onder paragraaf 1.2.1 is er nu een schema toegevoegd wat deze discussie tot een halt moet toeroepen. Wanneer dit schema bij de hand gehouden wordt, samen met de ondergrenzen, is het duidelijk wanneer een batterij onder opslag valt of niet. Voor de aanduiding van de typicals is een duidelijke flowchart in bijlage H uitgewerkt om te bepalen welk type typical van toepassing is.

Kortom met deze versie van de PGS 37-2 zijn aanmerkelijk veel verduidelijkingen doorgevoerd.

Hoe nu verder?

Het is nu afwachten tot de PGS 37-2:2023 wordt goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en vervolgens wordt aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Tot deze goedkeuring kunnen bedrijven de PGS 37-2 toepassen, aangezien tekstueel niets gaat veranderen.
Wanneer de PGS 37-2 is toegewezen in het Bal zal het een wettelijke status kennen zodra de Omgevingswet (1 januari 2024) van kracht gaat. De verwachting is niet dat de PGS 37-2 direct per 1 januari 2024 met de Omgevingswet in werking treedt.

De verwachting is dat de opslag van lithiumhoudende energiedragers boven de aanwijsgrenzen van de PGS 37-2 in het Besluit activiteiten leefomgeving als milieubelastende activiteit (MBA) wordt aangewezen.

Vervolgens zal in bijlage XVIII van het Besluit kwaliteit leefomgeving en bijlage II van de Omgevingsregeling de PGS 37-2 als Best Beschikbare Techniek (BBT) aangewezen worden en daarmee een wettelijke status krijgen en kan het ook in vergunningen toegepast gaan worden.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Zeker weten dat uw opslag voldoet aan deze nieuwe richtlijn? Laat dan een check uitvoeren door één van onze adviseurs. Heeft u een andere vraag? Laat het ons weten, we helpen u graag.

Hans Been

Senior adviseur