Opslag Lithium-ion batterijen en accu’s

Conceptversie PGS 37-2 is gepubliceerd. Tot en met 31 mei kan iedereen commentaar doorgeven.

Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-batterijen of accu’s, oftewel lithium-houdende energiedragers. Om deze energiedragers op verantwoorde wijze op te slaan is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37-2 in ontwikkeling. Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico’s van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn.

December 2023

Let op: Er is een update op dit artikel.
Update PGS 37-2 concept definitief . Lees dit artikel.

Waarover gaat de richtlijn?

In de PGS 37-2 zijn maatregelen opgenomen om de risico’s van de opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar de staat van de energiedragers die worden opgeslagen en het soort opslagvoorziening (omvang en type opslag). De richtlijn is van toepassing op alle lithium-houdende energiedragers die vallen onder de volgende ADR-indelingcodes:

  • UN 3171 | Apparaat of voertuig met accuvoeding (bijvoorbeeld hoverboard)
  • UN 3166 | Voertuigen (hybride, combinatie li-ion batterij en verbrandingsmotor)
  • UN 3480 | Li-ion batterijen
  • UN 3481 | Li-ion batterijen verpakt bij of met apparatuur
  • UN 3090 | Li-metaal batterijen
  • UN 3091 | Li-metaal batterijen verpakt bij of met apparatuur
  • UN 3536 | Lithiumbatterijen ingebouwd in laadeenheid (lithium-ion-batterijen of batterijen van metallisch lithium)

Beschadigde of defecte energiedragers zullen altijd volgens de PGS 37-2 opgeslagen moeten worden. In andere gevallen wordt een ondergrens gehanteerd van 333 kg of 1000 kg aan opgeslagen energiedragers per brandcompartiment.

Het gaat hier dan om het brutogewicht van de energiedragers, dat wil zeggen inclusief gewicht van de behuizing maar (indien van toepassing) exclusief het gewicht van het product waarin of waarbij de energiedrager is verwerkt of verpakt. Er zijn meer situaties waarop de richtlijn niet van toepassing is, bijvoorbeeld werkvoorraad.

Moet ik straks aan de PGS 37-2 richtlijn voldoen?

De PGS 37-2 is geen wettelijke verplichting, maar kan wel door het bevoegd gezag gebruikt worden als maatstaf voor bijvoorbeeld vergunning- of maatwerkvoorschriften. Het voornemen is om de PGS 37-2 aan te wijzen in het (toekomstige) Besluit Activiteiten Leefomgeving. Op dat moment, wanneer de Omgevingswet in werking treedt, heeft de PGS 37-2 een wettelijke status en zullen bedrijven aan de maatregelen uit de PGS 37-2 moeten voldoen. Een alternatieve optie is het voldoen op basis van gelijkwaardige maatregelen. Ook zijn per maatregel overgangstermijnen aangewezen.

Inspraak in PGS 37-2?

De definitieve versie van de PGS 37-2 wordt verwacht voor het einde van dit jaar. Op dit moment heeft een ieder de mogelijkheid om het concept te becommentariëren. Dit kan gemakkelijk via de website van het PGS-bureau . Deze periode sluit op 1 juni 2022, waarna de commentaren worden besproken en verwerkt in de definitieve versie van de PGS 37-2.

Lees hier het concept van de PGS 37-2

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u vragen of in uw bedrijfssituatie wordt voldaan aan deze PGS-richtlijnen?
Neem gerust eens contact op met Hans of één van de andere adviseurs van Borger & Burghouts. Ze helpen u graag verder.

Hans Been

Senior adviseur