Sneller een boete bij ontbreken RI&E gevaarlijke stoffen

Op 10 februari 2022 is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Hierdoor kan de Nederlandse Arbeidsinspectie strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Reden voor deze wijziging is dat uit inspecties van de afgelopen jaren is gebleken dat veel bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken dit onderdeel niet op orde hadden en pas aan de slag ging met deze Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) als de inspectie langs was geweest.

Van waarschuwing naar directe boete

In eerste instantie kregen bedrijven bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel van de RI&E (RI&E Gevaarlijke stoffen) een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. Door de aanpassing in de eerder genoemde beleidsregel krijgen bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete.
Ook is het boetebedrag verhoogd, waarbij er nu een maximale boete van € 4.500,- opgelegd kan worden. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn niet gewijzigd, maar de inspectie gaat strenger handhaven. Op deze manier wil ze de medewerkers binnen de bedrijven beter beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Doorloop de 4 stappen voor een veiligere werkomgeving met chemische producten samen met één van onze adviseurs.

We helpen u graag

Om bedrijven te helpen te voldoen aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het vier-stappenplan ontwikkeld. Onze adviseurs helpen organisaties invulling te geven aan dit stappenplan. Zo worden alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en in een Register van Gevaarlijke stoffen gezet. In dit register heeft u ook de mogelijkheid om de noodzakelijke milieuaspecten te verwerken. Vervolgens worden de handelingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht om zo de beoordelingen te kunnen doen. Indien nodig krijgt u pragmatisch advies wanneer zich een overschrijding van de grenswaarde voordoet. Dit kunnen directe maatregelen zijn waarbij altijd op basis van de arbeidshygiënische strategie wordt geadviseerd, maar kan het ook betekenen dat er een aanvullende meting moet worden uitgevoerd.

Onze adviseurs helpen u de werkwijze in uw organisatie te borgen, zodat u bij veranderingen altijd voldoet aan de verplichtingen. Om u verder te ontzorgen hebben we het servicecontract gevaarlijke stoffen. Onze adviseurs zorgen er voor dat uw register van gevaarlijke stoffen actueel blijft door veiligheidsinformatiebladen te actualiseren, grenswaarden indien nodig aan te passen en nieuwe gevaarlijke stoffen toe te voegen.

Ondersteuning nodig?

Zorg voor veiligheid en bescherm de gezondheid van uzelf en die van uw collega’s. Leg uw vraagstuk voor aan één van onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider