B&B helpt ook met het inzichtelijk krijgen van gevaarlijke stoffen

Als bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen bent u wettelijk verplicht om in kaart te brengen welke gevaarlijke stoffen u in huis heeft en aan welke van deze stoffen medewerkers kunnen worden blootgesteld. Om klanten te helpen dit inzichtelijk te maken biedt B&B het servicecontract gevaarlijke stoffen aan. Wij helpen u daarbij te voldoen aan het 4-stappenplan van de Inspectie SZW:

  1. Registreer de stoffen en ken de gevaren
  2. Beoordeel de risico’s
  3. Worden de juiste maatregelen genomen?
  4. Borging aanpak gevaarlijke stoffen

1. Online register van gevaarlijke stoffen

De eerste stap van het 4-stappenplan is de inventarisatie en registratie van de gevaarlijke stoffen. Onze adviseur helpt u bij het inrichten van het register en maakt deze voor u toegankelijk in een online tool (ChemRade of Stoffenmanager).
Tijdens de looptijd van het servicecontract wordt uw register actueel gehouden door een van onze adviseurs. Dit houdt in dat wanneer wijzigingen plaatsvinden in wetgeving ten aanzien van grenswaarden deze worden aangepast in uw register. Daarnaast worden veiligheidsinformatiebladen (VIB) periodiek geactualiseerd. Onze adviseur analyseert eens per kwartaal of uw veiligheidsinformatiebladen nog actueel zijn en geeft u een seintje indien er nieuwe VIB’s opgevraagd moeten worden bij uw leveranciers. Nieuwe VIB’s worden door onze adviseur in de online tool geplaatst waarbij altijd een controle plaatsvindt of er voor u relevante wijzigingen zijn doorgevoerd.

2. Blootstellingsbeoordelingen

Nadat het register is opgesteld moeten werkplekken en activiteiten worden gedefinieerd, zodat blootstellingsbeoordelingen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kunnen wij u ondersteunen door op locatie een rondgang te maken om samen met u deze werkplekken en activiteiten te inventariseren. Vervolgens worden de handelingen en activiteiten ingevoerd in de online tool en worden deze gekoppeld aan de gevaarlijke stoffen. Door deze koppeling kunnen in de online tool blootstellingsbeoordelingen worden uitgevoerd. Hiermee wordt voor u inzichtelijk gemaakt of uw werknemers veilig en gezond kunnen werken met de gevaarlijke stoffen. Indien er wijzigingen in wetgeving plaatsvinden ten aanzien van grenswaarden die relevant zijn voor uw organisatie ontvangt u hier een passend advies over in het kader van uw blootstellingsbeoordelingen. Aan de hand van deze blootstellingsbeoordelingen voldoet u aan de tweede stap van het 4-stappenplan.

3. Maatregelen en plan van aanpak

Om te voldoen aan de derde stap heeft u de mogelijkheid om in de online tool een plan van aanpak te maken. Dit dient u op te stellen als uit de blootstellingsbeoordeling blijkt dat grenswaarden worden overschreden. In het plan van aanpak neemt u maatregelen op die het risico op gezondheidsschade tot acceptabel terugbrengen of helemaal wegnemen. Onze adviseurs kunnen u ook helpen het plan van aanpak op te stellen volgens de arbeidshygiënische strategie of deze voor u te beoordelen.

Benieuwd hoe dit zich vertaalt naar de praktijk?
Lees hier de klantcase van Enecogen

4. Borgen en beheren

De laatste stap in het 4-stappenplan is borgen en beheren. Om aan deze stap te voldoen is het van belang dat uw medewerkers training en instructie ontvangen over het gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarvoor ontvangt u van ons een toolbox en krijgen uw medewerkers toegang tot een Cloud omgeving in de online tool waarin alle werkplekinstructiekaarten (WIK) en VIB’s beschikbaar zijn. In overleg kunnen wij de toolbox ook specifiek voor uw bedrijfsomgeving inrichten en daarbij een training voor u verzorgen. Verder voorzien wij u van een beslisboom/flowchart waarin wij duidelijk beschrijven welke stappen door ons worden uitgevoerd en waar u zelf een actie heeft. Deze beslisboom/flowchart kan worden gebruikt als aanvulling op uw Management of Change procedure (MOC) of als u deze niet heeft kan deze gebruikt worden als MOC-procedure specifiek op het gebied van gevaarlijke stoffen.
Als u gedurende de looptijd van het servicecontract nog vragen heeft kunt u gebruik maken van onze helpdesk gevaarlijke stoffen.

Ondersteuning nodig?

Werkt u veel met gevaarlijke stoffen en bent u benieuwd of dit servicecontract u zou kunnen helpen? Neem gerust eens contact op met Floor of één van onze andere adviseurs.
Ze vertellen u er graag meer over.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider