Het servicecontract gevaarlijke stoffen bij Enecogen

Enecogen is een energiecentrale gelegen in Europoort-Rotterdam. De gasgestookte centrale is deels in handen van het Nederlandse Eneco en deels in handen van het Amerikaanse Castleton Commodities (CCI). De ambities van beide partijen: schone en betrouwbare energie leveren. Enecogen is al één van de schoonste en meeste efficiënte gascentrales in Europa vanwege de lage CO2 en NOx uitstoot in combinatie met een hoge efficiency.

Branche
Energie

Samenwerking sinds
2016

Vraag
Voldoen aan het 4-stappen plan van de Inspectie SZW door middel van het gebruik van een online systeem zoals Chemrade. Daarnaast willen zij borgen dat het systeem en de beoordelingen up-to-date blijven door het servicecontract gevaarlijke stoffen.

Situatie

Naast de ambitie tot het leveren van schone en betrouwbare energie wil Enecogen dit ook altijd op een veilige en verantwoorde manier doen. Inzichtelijk hebben welke gevaarlijke stoffen gebruikt worden door de medewerkers is daar een belangrijk onderdeel van.

De inventarisatie van de gevaarlijke stoffen bij Enecogen is in het verleden vastgelegd in een papieren inventarisatie die lastig actueel te houden bleek. Daarnaast heeft de Inspectie SZW de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het handhaven en preventief controleren op aanwezige gevaarlijke stoffen binnen bedrijven.

Daarop heeft Enecogen besloten dat het tijd was om dit vast te gaan leggen in een online systeem en heeft daarvoor Borger & Burghouts gevraagd te ondersteunen.

B&B

De oplossing die B&B heeft geboden is het inventariseren en vastleggen van de gegevens in de online applicatie voor gevaarlijke stoffen: Chemrade. De implementatie van zo een systeem bestaat feitelijk uit 4 fasen: inventariseren, beoordelen, training, borgen. In al deze fasen kan B&B ondersteunen maar is er in overleg met Enecogen besloten om te ondersteunen bij de fasen inventariseren, trainen en borgen.

De aanpak van B&B is zeer compleet en professioneel ingestoken. Ook zijn we zeer content met Chemrade als online systeem om te kunnen voldoen aan het 4-stappenplan van de inspectie van SZW.

Aanpak

Het vertrekpunt voor de inventarisatie was de eerder geïnventariseerde gevaarlijke stoffen in combinatie met een aanvullende inventarisatie van Enecogen zelf. Op basis van onder andere de veiligheidsinformatiebladen aangevuld met informatie uit o.a. de ECHA database is Chemrade gevuld met de nodige informatie voor de volgende fase: beoordelen.

Om te kunnen beoordelen moet Enecogen zelf een inventarisatie van werkplekken en activiteiten uitvoeren. Om hierbij te ondersteunen en Enecogen op weg te helpen heeft B&B een training op locatie verzorgt voor de QHSE officer en de preventiemedewerker. Hierbij zijn beide medewerkers geïnstrueerd en getraind in het gebruik van het systeem en is er gezamenlijk een eerste werkplek en activiteit geïnventariseerd.

Wanneer deze werkplekken en activiteiten zijn gekoppeld aan de stoffen vind er een blootstellingsbeoordeling plaats op basis van het algoritme van Stoffenmanager. Een goed gekeurde schattingsmethodiek van de Inspectie zelf. Deze worden vervolgens omgezet in Werkplekinstructiekaarten (WIK) die medewerkers digitaal inzichtelijk krijgen door middel van de Cloud-oplossing.

Tot slot vraagt de inspectie in de laatste stap van het 4-stappenplan om te ‘borgen’, dat feitelijk inhoudt dat het systeem ook actueel moet blijven wanneer er wijzigingen optreden. Om ook hier aan te voldoen heeft Enecogen gekozen om het servicecontract gevaarlijke stoffen bij B&B af te nemen.

Het servicecontract houdt onder meer in dat B&B periodiek alle veiligheidsinformatiebladen beoordeeld op actualiteit, voert nieuwe stoffen in, heeft een inhoudelijke helpdesk en helpt met wijzigingen in bedrijfsvoering in het kader van blootstellingsbeoordelingen. Daarnaast wordt het systeem altijd geactualiseerd aan de hand van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook ontvangt Enecogen een toolbox om medewerkers te voorzien van informatie en een MOC flowchart. Met dit servicecontract geeft Enecogen dus volledig invulling aan het 4-stappenplan.

Voldoen aan het 4-stappen plan van de Inspectie SZW?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider