Uitvoeren van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie bij Berries Pride

Medio 2020 zijn de zachtfruit activiteiten van Nature’s Pride verder gegaan onder de naam Berries Pride. Berries Pride is gevestigd in het Westland en levert met zo’n 35 medewerkers jaarrond de hoogste kwaliteit aardbeien, blauwe bessen, frambozen, bramen, rode bessen en specialiteitsbessen vanuit de hele wereld aan de Noord-Europese Retail markt. Dit doen ze vanuit het principe: samen staan we sterker. Better together!

Branche
Fruit import en export

Samenwerking sinds
2018

Vraag
Door middel van een RI&E inzichtelijk maken welke veiligheid en gezondheidsrisico’s er aanwezig zijn, om deze vervolgens door maatregelen weg te nemen. De RI&E dient aansluitend getoetst te worden door een kerndeskundige.

Situatie

Het bedrijf Nature’s Pride heeft veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Een goed uitgevoerde RI&E vinden ze daarbij zeer belangrijk om de eventuele risico’s in de organisatie te signaleren. Ook zien ze dat de RI&E als dynamisch document inzicht kan geven in mogelijke kansen voor het bedrijf. In 2018 hebben ze daarom Borger & Burghouts (B&B) de opdracht gegeven om voor hen de RI&E op te stellen en deze ook te toetsen.

Met de groei die het bedrijf de afgelopen jaren heeft gerealiseerd op het gebied van zachtfruit en bessen is medio 2020 het zusterbedrijf Berries Pride opgericht. Berries Pride is gevestigd op een eigen locatie en opereert geheel zelfstandig. Om ook voor deze locatie veilig en gezond werken te garanderen is wederom Borger & Burghouts gevraagd om ook hier de RI&E op te stellen en te laten toetsen door een kerndeskundige.

Op deze manier willen ze bij Berries Pride inzichtelijk maken welke veiligheid en gezondheidsrisico’s er binnen de locatie Westland aanwezig zijn, om deze vervolgens door maatregelen weg te nemen.

B&B

De oplossing die B&B heeft geboden is het opstellen van een RI&E op basis van de erkende IMA methode. Met de IMA methode worden stellingen beantwoord op basis van vooraf gedefinieerde onderwerpen. Deze onderwerpen lopen uiteen van machineveiligheid tot gevaarlijke stoffen en van beeldschermwerk tot psychosociale arbeidsbelasting.

Om deze stellingen te kunnen beantwoorden is een locatiebezoek in combinatie met een aantal interviews met medewerkers noodzakelijk.

Bij een afwijking biedt B&B deskundig advies over de te nemen maatregelen, die altijd volgens de arbeidshygiënische strategie zijn.

Tevens biedt B&B een kerndeskundige aan om de RI&E voor Berries Pride te toetsen. Zo krijgt de klant altijd een onafhankelijke toetsing van de RI&E.

Van Jeffrey hebben we een zeer deskundig en duidelijke RI&E ontvangen met een helder en passend advies. Met het door ons hierop afgestemde ‘Plan van Aanpak’ gaan we direct aan de slag om de puntjes op de i te zetten. De uiteindelijke toetsing zien we vol vertrouwen tegemoet.

Aanpak

In de voorbereiding van de RI&E is een aantal documenten opgevraagd en is de agenda voor het locatiebezoek afgestemd met Berries Pride. Deze documentatie is bestudeerd en gebruikt als verdere voorbereiding op het locatiebezoek.

Het locatiebezoek heeft plaatsgevonden op de productielocatie van Berries Pride in De Lier. Tijdens het locatiebezoek wordt aandacht besteed aan het goed in kaart te brengen van de bedrijfsprocessen, om zodoende alle werkzaamheden te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn er verschillende interviews gehouden met sleutelfiguren waaronder productiemedewerkers, de operationeel directeur, de teamleider van de productie en natuurlijk de HSE manager.

Met alle informatie die het bezoek en interviews hebben opgeleverd is de adviseur van B&B aan de slag gegaan met het beantwoorden van de stellingen uit de IMA methode. De eerste opzet van de RI&E is vervolgens als concept met de kerndeskundige besproken die ook mee is geweest tijdens het locatiebezoek.

Uiteindelijk is de volledige RI&E met de klant gedeeld en voorzien van passend advies om aandachtspunten aan te pakken en op te nemen in het plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt als format bijgevoegd en is door Berries Pride zelf ingevuld. De uiteindelijke toetsing van de RI&E vind plaats wanneer ook deze volledig is.

Meer weten over het uitvoeren van een RI&E?

Wilt u inzicht in de veiligheid en gezondheidsrisico’s van uw organisatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Melle Velema

Adviseur