Uitvoeren RI&E

De aanleiding

In ieder bedrijf zijn risico’s aanwezig die variëren van het mislopen van een belangrijke klantdeal tot het risico op een inbraak. Daarnaast zijn er ook risico’s die direct invloed hebben op personeel, product en materieel. Iedere ondernemer krijgt schrik bij de gedachte aan persoonlijke ongevallen, met welk letsel tot gevolg dan ook. Elke werkgever is verplicht veiligheidsrisico’s te identificeren en medewerkers een veilige en gezonde werkplek te bieden. De basis hiervoor wordt gelegd door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Een correct uitgevoerde RI&E geeft u inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en geeft u handvatten om maatregelen te nemen. Geen verplicht nummertje, maar een kans.

Onze oplossing

Op basis van een in Nederland erkende methodiek classificeren wij de risico’s die wij tijdens locatiebezoek(en) en gesprekken met medewerkers tegenkomen. Al tijdens deze fase van de RI&E zoomen wij verder in op de issues die binnen de organisatie tot de grootste risico’s behoren.

Wij geloven dat onze meerwaarde het best tot uiting komt in de evaluatie van geïdentificeerde risico’s en de discussie daarover met onze klant. De interpretatie en weging van het risico en ons concrete advies over hoe in de praktijk het risico kan worden verlaagd bespreken wij uitvoerig met de betrokken personen. Zo ontstaat een groter draagvlak voor hetgeen binnen de organisatie moet worden opgepakt. En kan de klant invulling geven aan het verplichte Plan van Aanpak.

Ons advies stopt niet bij het Plan van Aanpak. Om er voor te zorgen dat het uitvoeren van de RI&E niet in een cyclus van drie jaar steeds opnieuw hoeft te worden opgestart, besteden wij ook aandacht aan het proces rondom het actueel houden van de RI&E.

De RI&E van bedrijven met meer dan 25 medewerkers dient te worden getoetst door een gecertificeerd kerndeskundige. Om er voor te zorgen dat deze toetsing onafhankelijk gebeurt, werkt B&B

hiervoor samen met een externe kerndeskundige. Deze specialist is betrokken vanaf het begin van het proces om er voor te zorgen dat alles zo efficiënt mogelijk verloopt. Het resultaat voor u als klant is een getoetste RI&E inclusief Plan van Aanpak.

Voordelen

  • Door een gecertificeerd kerndeskundige getoetste RI&E
  • RI&E rapportage die aan alle wettelijke vereisten voldoet
  • Uitvoering van de RI&E volgens de nationaal erkende IMA-methode
  • Prioritering van risico’s op basis van erkende modellen en organisatie specifieke kenmerken
  • Concreet advies voor maatregelen om risico’s te verlagen
  • Invulling geven aan specifieke aspecten als medewerkertevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Voorbeelden uit de praktijk

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider