Uitvoering RI&E bij Alutech

Alutech Nederland B.V., onderdeel van SAG, is in 1916 opgericht. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van aluminium brandstoftanks. Alutech is uitgegroeid  tot een begrip in de truckindustrie. De werkzaamheden bij Alutech brengen risico’s met zich mee. Om inzicht te krijgen in de risico’s heeft Alutech Borger & Burghouts gevraagd om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Branche
Productie industrie / Metaal

Samenwerking sinds
2016

Oplossingen
Risico Inventarisatie & Evaluatie

Situatie

In het kader van de Arbowet is iedere organisatie verplicht een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Deze arbeidsomstandigheden zijn primair de verantwoordelijkheid van de werkgever. Om een goed arbobeleid te kunnen opstellen moet de werkgever inzicht krijgen in de risico’s die er binnen een bedrijf zijn. Dit wordt vastgelegd in een RI&E.

B&B

Borger & Burghouts heeft de risico’s geïnventariseerd op basis van meerdere rondgangen door het bedrijf, documentstudie en interviews en gesprekken met medewerkers. Om de risico’s te kunnen prioriteren hebben we gebruik gemaakt van de wegingsmethodiek Fine & Kinney. Dit zorgt voor een prioritering in 5 klassen, waarbij klasse 5 de hoogste prioriteit heeft. Vervolgens heeft onze adviseur  een aanbeveling gedaan over de te nemen maatregelen.

Aanpak

Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak beschrijft welke maatregelen genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken. In dit plan wordt vastgelegd binnen welke termijn de maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie verantwoordelijk is. Onze adviseur van Borger & Burghouts heeft het Plan van Aanpak opgesteld samen met alle betrokken managers van Alutech. Deze managers zijn verantwoordelijk voor de realisatie.

De RI&E moet getoetst worden door een kerndeskundige. Dit geldt voor iedere organisatie met meer dan 25 werknemers. Bij Alutech heeft de kerndeskundige van de eigen arbodienst de toetsing uitgevoerd. De kerndeskundige beoordeelt de actualiteit, betrouwbaarheid, diepgang en volledigheid. Daarnaast geeft hij advies over het Plan van Aanpak en stelt hij een toetsingsrapport op.

Alutech beschikt hiermee over een getoetste RI&E. Nu kunnen ze intern aan de slag met het Plan van Aanpak. De medewerkers moeten geïnformeerd en betrokken worden, zodat er gezamenlijk een veiligere werkomgeving wordt gecreëerd.

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider