B&B ondersteunt A.S. Watson bij BRZO-inspectie

Borger & Burghouts heeft A.S. Watson begeleid in de aanloop naar en tijdens de BRZO-inspectie.

A.S. Watson Health & Beauty Benelux (verder A.S. Watson) bestaat uit de drogisterijketens Kruidvat, Trekpleister en Prijsmepper. Alle winkels in Nederland, België en Frankrijk worden bevoorraad vanuit het distributiecentrum in Heteren.

Branche
Health & Beauty

Samenwerking sinds
2015

Oplossingen
Ondersteuning bij (voorbereiding van) Brzo inspectie

Situatie

Het distributiecentrum in Heteren valt, vanwege de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen die daar aanwezig zijn, onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het BRZO is de Nederlandse vertaling van de Europese Seveso Richtlijn voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. In het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015) staan regels die er aan moeten bijdragen dat eventuele risico’s van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden beperkt. Deze strenge BRZO-regelgeving heeft als doel het voorkomen van zware ongevallen met grote gevolgen voor mens, omgeving en milieu. De regels en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn ook bedoeld om, mocht er toch iets misgaan, de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken.

B&B

Om te controleren of BRZO-bedrijven zich houden aan de BRZO-regelgeving vindt er periodiek, meestal jaarlijks, een inspectie plaats. Deze inspectie kan meerdere dagen in beslag nemen. Het inspectieteam bestaat doorgaans uit de Inspectie SZW, bevoegd gezag WABO, de Veiligheidsregio en soms ook het Waterschap. Tijdens de inspectie controleren de inspecteurs, allen vanuit hun eigen oogpunt, hoe invulling is gegeven aan het VeiligheidsBeheersSysteem (VBS) en of deze is toegesneden op de risico’s van het bedrijf. Tevens wordt gecontroleerd in hoeverre het bedrijf zijn eigen VBS naleeft.

Borger & Burghouts heeft A.S. Watson ondersteund bij de voorbereiding op de inspectie en bij de inspectie zelf.

Aanpak

Onze adviseur heeft geholpen bij het uitvoeren en begeleiden van interne audits van het VBS en heeft ondersteund bij het opstellen van de directiebeoordeling. Daarnaast hebben we ons specifiek gericht op de onderwerpen die werden genoemd in de vooraf ontvangen inspectieagenda. Op de dag van de inspectie was onze adviseur aanwezig om namens A.S. Watson vragen te beantwoorden van de inspecteurs, zaken toe te lichten en een presentatie te geven over belangrijke thema’s, zoals ‘Ageing’. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de HSE-coördinator van A.S. Watson.

Enkele weken na de inspectie ontving A.S. Watson het Inspectierapport waarin de bevindingen zijn opgenomen. Borger & Burghouts is van mening dat het verbeteren van het VBS uit de organisatie zelf dient voort te komen. Onze rol bij de opvolging van de bevindingen beperkt zich daarom tot het doen van verbetersuggesties op basis van onze ervaring met veiligheidsbeheersystemen en BRZO.

A.S. Watson streeft naar continue verbetering van zijn veiligheidsbeheerssysteem. Door de bevindingen uit de inspectie op te volgen en daarnaast ook eigen verbeteringen door te voeren, brengt A.S. Watson dit systeem op een hoger niveau. Dit draagt bij aan de verbetering van het milieu, de omgeving van A.S. Watson en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

A.S. Watson - Kruidvat - Ondersteuning BRZO-inspectie door B&B

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Sander Bergboer

Senior adviseur