Reym doelgericht naar hercertificatie ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004

De Reym Groep is een innovatieve dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement. Net als vele andere organisaties was het bedrijf gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004.

Branche
Afval en Recycling

Samenwerking sinds
2017

Oplossingen
GAP-analyse

Reym

Situatie

Reym heeft de ambitie Kwaliteit, Veiligheid en Milieu (KVM) volledig te integreren in alle facetten van zijn bedrijfsvoering. Om die reden was een hercertificatie nodig volgens de normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Door de introductie van de high level structure (HLS) in deze normen werd het mogelijk om het managementsysteem integraal op te zetten.

B&B

Reym heeft Borger & Burghouts ingeschakeld voor de transitie naar de nieuwe normen. Wij hebben geadviseerd een GAP-analyse ISO 9001 en ISO 14001 uit te laten voeren. Hierdoor kon de beschikbare capaciteit binnen het KVM-team optimaal ingezet worden. Bovendien werd daarmee dubbel werk voorkomen. Een bijkomend voordeel van de GAP-analyse was het feit dat de certificerende partij direct kon zien op welke onderdelen Reym acties heeft ondernomen.

“Met de aanpak van B&B is de stakeholder- en contextanalyse echt gaan leven in de organisatie. De audits zijn zeer succesvol verlopen en de certificerende instelling heeft ons de complimenten gegeven over de GAP-analyse die B&B heeft opgesteld.”

Aanpak

De GAP-analyse bestond uit twee onderdelen. Enerzijds documentatiebeoordeling, anderzijds interviews met betrokkenen. Zo wordt vastgesteld hoe het managementsysteem in de praktijk is geïmplementeerd. Per normelement hebben de adviseurs van B&B in kaart gebracht wat de status was ten aanzien van de nieuwe normen. Hieruit bleek welke acties noodzakelijk waren om gecertificeerd te worden voor dit geïntegreerde kwaliteit-, veiligheid- en milieumanagementsysteem. Het resultaat was een overzichtelijk document waarmee Reym de juiste prioriteiten kon stellen.

Na de GAP-analyse heeft Borger & Burghouts een context- en stakeholderanalyse met het managementteam van Reym uitgevoerd. Borger & Burghouts gebruikt hiervoor het DESTEP-model. DESTEP staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch. Dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen. Wanneer Reym BV het strategisch beleid afstemt op de bevindingen van de DESTEP-analyse, zal het bedrijf succesvol actief zijn in zijn omgeving.

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Hans Been

Senior adviseur