VolkerRail kiest voor servicecontract Register van Eisen

VolkerRail is van oorsprong een echte spoorbouwer. Inmiddels bouwen en onderhouden ze veel meer dan spoor en werken ze aan een veilige en duurzame infrastructuur om de mobiliteit in Nederland zo goed mogelijk te maken.

Branche
Civiele techniek

Samenwerking sinds
2018

Oplossingen
Servicecontract Register van Eisen

Situatie

Eén van de kernwaarden van VolkerRail is veilig werken. Veilig werken betekent ook dat men voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. VolkerRail is een projectorganisatie, dus de van toepassing zijnde wet- en regelgeving verschilt per project en wijzigt bovendien regelmatig. Het is voor VolkerRail van groot belang om dit goed in de gaten te houden. Daarom heeft VolkerRail gekozen voor het servicecontract Register van Eisen van Borger & Burghouts.

B&B

Begin 2018 heeft Borger & Borghouts een register wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu opgesteld voor VolkerRail. Om te komen tot dit register hebben onze adviseurs diverse gesprekken gevoerd met medewerkers binnen de verschillende afdelingen van VolkerRail. Doel van deze gesprekken was om inzicht te krijgen in de verschillende werkzaamheden en activiteiten die VolkerRail uitvoert.

Met het Register van Eisen gericht op Arbo & veiligheid weet VolkerRail aan welke wet- en regelgeving zij zich dienen te houden. Maandelijks ontvangen ze van ons in Pharius een overzicht van alle relevante wijzigingen en advies hoe zij deze wijzigingen binnen de organisatie kunnen implementeren

Aanpak

Door dit register weet VolkerRail aan welke wet- en regelgeving het moet voldoen. B&B biedt inzicht  in de bestaande wetten en regels. Daarnaast houden wij op basis van het register de wijzigingen in wet- en regelgeving bij. Hierover informeren wij VolkerRail ieder kwartaal. De afdeling Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid & Milieu (KVGM) van VolkerRail ontvangt van ons een rapportage met daarin de relevante wijzigingen. Tevens ontvangen de verantwoordelijke medewerkers een advies hoe zij deze wijzigingen binnen de organisatie kunnen implementeren.

Door deze samenwerking zorgen we er voor dat VolkerRail inzicht heeft in de voor de organisatie relevante wet- en regelgeving. Wij houden de wijzigingen daarin structureel bij en informeren op gezette tijden wat deze wijzigingen daadwerkelijk betekenen. VolkerRail maakt op zijn beurt aantoonbaar dat de relevante wijzigingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

overzicht van wettelijke eisen HSE

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider