HSE-compliance bij Essilor International

Essilor International is wereldleider als producent van kunststof brillenglazen. Het is van mening dat alleen bedrijven die echt maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook op lange termijn groei kunnen realiseren. Daarom zet Essilor zich in voor een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Het bedrijf is ervan overtuigd hiermee een sterke positieve bijdrage te leveren aan de commerciële resultaten.

Branche
Productie industrie

Samenwerking sinds
2015

Oplossingen
Servicecontract Compliance

Situatie

Met het oog op deze duurzaamheidsambitie heeft Essilor ervoor gekozen het milieumanagementsysteem in te richten overeenkomstig de vereisten van ISO 14001. Borger & Burghouts is gevraagd het overgangsproces naar de “nieuwe” ISO 14001:2015 te begeleiden.

B&B

Essilor gebruikt ons concept “het servicecontract compliance” om inzichtelijk te maken op welke wijze het bedrijf invulling geeft aan zijn complianceverplichtingen.

“Door een ruime expertise over de inhoud van milieu en milieusystemen en een gestructureerde werkwijze heeft B&B dit implementatietraject zeer effectief weten te doorlopen.”

Aanpak

Onder begeleiding van een adviseur van Borger & Burghouts is in kaart gebracht welke complianceverplichtingen gelden. Hierbij gingen we niet alleen uit van de regelgeving, maar ook van  de vrijwillig ingestelde verplichtingen. Onze adviseur heeft daarnaast geïnventariseerd op welke wijze deze verplichtingen binnen de bedrijfsvoering zijn geborgd. Borger & Burghouts voert nu periodiek een compliance-audit uit om het geheel aantoonbaar te maken en te houden.

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider