FN Steel klaar voor hernieuwd managementsysteem

FN Steel uit Alblasserdam produceert al ruim 80 jaar hoog kwalitatief staaldraad. Het bedrijf richt zich hiermee op de bovenkant van de markt van hoofdzakelijk de automobielindustrie in Europa. Kwaliteit, Arbo & Veiligheid en Milieu staan daarbij hoog aangeschreven. FN Steel beschikt dan ook over een managementsysteem dat is gecertificeerd overeenkomstig IATF-16949, NEN-EN-ISO 9001, 14001:2015, 50001:2011 en OHSAS 18001:2007.

Branche
Productie industrie

Samenwerking sinds
2017

Oplossingen
GAP-analyse

Situatie

FN Steel wilde zich graag laten certificeren volgens NEN-EN-ISO 45001:2018. Deze is medio maart 2018 gepubliceerd. Het was de vervanger van OHSAS 18001:2007. Bedrijven die conform de OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, moeten overschakelen naar ISO 45001.

B&B

FN Steel heeft Borger & Burghouts ingeschakeld om deze transitie en certificering in goede banen te leiden. Samen met Floor Ham, adviseur Health & Safety van Borger & Burghouts, is gestart met een GAP-analyse. Door middel van een GAP-analyse is eenvoudig vast te stellen wat de afwijkingen zijn van het huidige managementsysteem ten opzichte van de vereisten uit NEN-ISO 45001:2018. Het resultaat hiervan is een plan van aanpak voor de onderdelen die niet of onvoldoende zijn ingevuld in het managementsysteem.

“We hebben het eindrapport doorgenomen en het is compleet en praktisch uitvoerbaar. Met de lijst van acties kunnen we meteen aan de gang om de GAP te sluiten.”

Aanpak

De GAP-analyse bestaat in deze situatie uit twee onderdelen. Enerzijds de documentatiebeoordeling, anderzijds interviews met betrokkenen. Op deze manier wordt vastgesteld hoe het Arbomanagementsysteem in de praktijk is geïmplementeerd. Daarnaast is er een rondgang door het bedrijf gemaakt. De opgedane kennis wordt gebruikt bij het vervolg van de GAP-analyse.

Onze adviseur heeft vervolgens een rapportage opgesteld. Deze is gebaseerd op de bevindingen uit de voorgaande stappen. In de rapportage wordt per normelement vastgelegd hoe FN Steel daar nu invulling aan geeft en welke aanvullende acties nog nodig zijn om het managementsysteem te laten certificeren.

Het resultaat was een uitgebreide rapportage, die FN Steel samen met acties vanuit de andere certificaten en audits (ISO 14001 en ISO 9001) heeft opgevolgd. Indien gewenst kan Borger & Burghouts dit transitietraject in zijn geheel ondersteunen.

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider