B&B traint interne milieu auditors van het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is een van de meest toonaangevende ziekenhuizen van ons land. Ook op het gebied van milieumanagement is het vooruitstrevend. Het is bijvoorbeeld het enige UMC in Nederland dat in zijn geheel is gecertificeerd overeenkomstig NEN-EN-ISO 14001:2015. UMC Utrecht heeft gekozen voor een brede en integrale invulling van duurzaamheid binnen de organisatie. Sinds 2015 is dit verankerd in hun bedrijfsstrategie Connecting U.

Branche
Zorg en welzijn

Samenwerking sinds
2011

Oplossingen
Training interne Auditor

Situatie

Het UMC Utrecht voert interne audits uit om de werking van het milieumanagementsysteem te beoordelen. Op deze manier zijn ook kansen voor verbetering gemakkelijker te identificeren. Met deze audits toetst UMC Utrecht of het managementsysteem doeltreffend is geïmplementeerd, of het goed wordt onderhouden en of het voldoet aan de eisen van de eigen organisatie. Uiteraard wordt hiermee ook getoetst of het voldoet aan de eisen van ISO 14001.

Het UMC beschikt over een poule van interne auditors. De auditors moeten bij voorkeur onafhankelijk zijn van de activiteit waarop de audits worden uitgevoerd. Hiermee wil UMC Utrecht vooroordelen en belangenverstrengeling voorkomen en de auditors de ruimte geven vrij te kunnen handelen.

B&B

Om de inhoudelijke en praktische deskundigheid van de interne auditors te waarborgen heeft UMC Utrecht aan Borger & Burghouts gevraagd hun interne auditors op deze gebieden te trainen. Borger & Burghouts is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het opzetten, implementeren en onderhouden van milieumanagementsystemen.

Borger & Burghouts kent al langere tijd een prettige en intensieve samenwerking met UMC Utrecht. Daniël van Grol, senior consultant binnen Borger & Burghouts en nauw verbonden aan het UMC, kent en doorleeft de situatie bij UMC Utrecht. Met zijn specialisme op het gebied van (milieu)managementsystemen, vergunningen, milieu wet- en regelgeving en compliance management, kijkt hij verder dan de directe wens en is hij in staat de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken.

De training werd door de auditoren heel positief beoordeeld. Vooral het direct oefenen van de theorie door samen een audit voor te bereiden en uit te voeren was ontzettend leerzaam en gaf de auditor genoeg bagage om zelfstandig te auditten. Daarnaast heeft de audit mooie discussies en afspraken opgeleverd waarmee we de kwaliteit van onze audits naar een hoger plan kunnen tillen.

Aanpak

Voor deze opdracht heeft Daniël een training op maat uitgewerkt gericht op de situatie bij UMC Utrecht. Hij heeft onder andere aandacht besteed aan de transitie van NEN-EN-ISO 14001:2004 naar NEN-EN-ISO-14001:2015 (inclusief de wijze waarop UMC Utrecht hier invulling aan heeft gegeven). Als leidraad voor de training maakt Borger & Burghouts gebruik van NEN-EN-ISO 19011:2018. Hierbij zijn alle stappen van de audit aan bod gekomen: het samenstellen van een auditprogramma, het vaststellen van de auditcriteria en het auditplan en vervolgens het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van de audit. Als afsluiting van de training werd een audit uitgevoerd waar de theorie in de praktijk kon worden gebracht. Doordat de training aansluit bij de praktijk van de interne auditors is Borger & Burghouts ervan overtuigd dat deze bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van de interne audits.

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider