Blootstelling gevaarlijke stoffen

Aanleiding

Ieder jaar overlijden er 3.000 mensen in Nederland aan ziektes die ze door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk hebben opgelopen. Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen is het werken met  gevaarlijke stoffen aan strenge regels en voorschriften gebonden. Deze verplichtingen houden onder andere in om in kaart te brengen met welke gevaarlijke stoffen u als organisatie te maken heeft en de aard, mate en duur van de blootstelling bij uw medewerkers te toetsen aan de geldende grenswaarde(n). Om bedrijven hierbij te helpen heeft de Inspectie SZW een vier-stappenplan ontwikkeld.

Onze oplossing

Onze adviseurs helpen organisatie met de invulling van het vier-stappenplan van de Inspectie SZW. Zo worden alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en in een Register van Gevaarlijke stoffen gezet. In dit register heeft u ook de mogelijkheid om de noodzakelijke milieuaspecten te verwerken. Vervolgens worden de handelingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht om zo de beoordelingen te kunnen doen. Indien nodig krijgt u pragmatisch advies wanneer zich een overschrijding van de grenswaarde voordoet. Dit kunnen directe maatregelen zijn waarbij altijd op basis van de arbeidshygiënische strategie wordt geadviseerd, maar kan het ook betekenen dat er een aanvullende meting moet worden uitgevoerd.

Onze adviseurs helpen u de werkwijze in uw organisatie te borgen, zodat u bij veranderingen altijd voldoet aan de verplichtingen. Om u verder te ontzorgen hebben we het servicecontract gevaarlijke stoffen. Onze adviseurs zorgen er voor dat uw register van gevaarlijke stoffen actueel blijft door veiligheidsinformatiebladen te actualiseren, grenswaarden indien nodig aan te passen en nieuwe gevaarlijke stoffen toe te voegen.

Voordelen

  • Inzicht in de gezondheidsrisico’s van medewerkers
  • Een up-to-date register van gevaarlijke stoffen, inclusief milieuaspecten
  • Compliant met wet- en regelgeving
  • Maandelijks op de hoogte van alle wijzigingen met het servicecontract gevaarlijke stoffen
  • Volledige ondersteuning bij de uitvoering van het 4-stappenplan van de inspectie SZW
  • Licentie op de webbased applicatie Chemrade

Ontdek de meerwaarde van Chemrade?

Voorbeelden uit de praktijk

Beperk de risico’s als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor uw organisatie.

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider