Veiligheidsadviseur ADR bij Diagnostiek voor U

Diagnostiek voor U neemt een belangrijke plaats in binnen de gezondheidszorg en werkt intensief samen met andere zorgverleners. Het beschikt over een modern laboratorium voor bloed- en urineonderzoek. Naast laboratoriumonderzoeken houdt het bedrijf zich bezig met bijvoorbeeld röntgenonderzoek, radiologische echo’s, hartfilmpjes en longfunctietesten. Voor de jaarlijks terugkerende inspectie was de veiligheidsadviseur ADR van Borger & Burghouts in 2015 aanwezig bij Diagnostiek voor U (verder: DvU).

Branche
Zorg en Welzijn

Samenwerking sinds
2014

Oplossingen
Inspectie door veiligheidsadviseur ADR van Borger & Burghouts

Diagnostiek voor u

Situatie

Omdat DvU regelmatig grote hoeveelheden biomedisch afval laat afvoeren, is het verplicht zich door een veiligheidsadviseur ADR te laten ondersteunen. Daarnaast vervoert DvU zelf grote hoeveelheden diagnostische monsters en kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit valt ook onder de ADR regelgeving. Onze ondersteuning bestaat onder meer uit deze jaarlijkse inspectie, waarin de veiligheidsadviseur nagaat in hoeverre DvU de voorgeschreven richtlijnen uit het ADR volgt.

B&B

De veiligheidsadviseur ADR van Borger & Burghouts doorloopt de inspectie in twee stappen.

Stap 1 betreft een hercontrole van de bevindingen die in de voorgaande inspectie waren vastgesteld. Deze hercontrole is erop gericht de uitvoering van de aanbevolen maatregelen te bespoedigen, maar vooral te waarborgen.

Stap 2 betreft de nieuwe bevindingen. Hierbij gaat het enerzijds om voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, anderzijds om wijzigingen in wet- en regelgeving. Op basis van deze wijzigingen kan het nodig zijn bepaalde werkwijzen aan te passen. Onze adviseur geeft aanbevelingen voor de nieuwe bevindingen, die op hun beurt de uitgangspositie zijn voor de inspectie van volgend jaar.

De ADR inspectie door Borger & Burghouts leverde uiteindelijk 10 aspecten op waar verbetering of aanpassing nodig was. Alle punten zijn door de veiligheidsadviseur ADR van DvU opgepakt en uitgezet, waarmee DvU aan alle richtlijnen voldoet om de dagelijkse werkzaamheden goed, maar vooral veilig, uit te kunnen voeren.

Aanpak

In het geval van DvU waren er tijdens de voorgaande inspectie 11 bevindingen die niet helemaal aan de ADR-richtlijnen voldeden. Bij het uitvoeren van de nieuwe inspectie bleek dat 7 van de 11 tekortkomingen waren weggenomen, of dat hiertoe in ieder geval actie was ondernomen. Hierdoor bleven 4 aspecten over die verbeterd of aangepast moesten worden. Uit de inspectie bleek dat 6 (nieuwe) aspecten niet geheel in orde waren. In totaal leverde de inspectie dus 10 aspecten op, waar verbetering of aanpassing nodig was.

Veilig werken bij DvU

DvU beschikt over een eigen veiligheidsadviseur ADR, die een inspectie uitvoert en het jaarverslag ADR opstelt. Deze adviseur verzorgt daarnaast opleidingen voor medewerkers. Hierdoor voldoet DvU aan alle richtlijnen om de dagelijkse werkzaamheden goed, maar vooral veilig, uit te kunnen voeren.

Voor de jaarlijks terugkerende inspectie was de veiligheidsadviseur ADR van Borger & Burghouts in 2015 aanwezig bij Diagnostiek voor U

Meer weten over deze case en oplossingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Hans Been

Senior adviseur