Rapportageverplichting Werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Hoe zit dat?

Organisaties met 100 medewerkers of meer zijn vanaf 1 juli verplicht te rapporteren over het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun werknemers. Dit regelt de Werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Wat is de WPM?

De WPM vindt haar oorsprong in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, onderdeel van het klimaatakkoord. De WPM draagt bij aan het belangrijkste doel van het akkoord, namelijk de CO₂-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van 1990. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers. Met de rapportageverplichting WPM verzamelt de overheid de gegevens over de CO₂-uitstoot van het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. De gegevens bieden de overheid sturingskracht om de CO₂-uitstoot van woon-werk en zakelijkverkeer te verlagen met minimaal 1,5 megaton in 2030.

Geldt de rapportageverplichting voor mijn organisatie?

De verplichting geldt voor werkgevers die meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Zij moeten in het jaar daarop rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer. Heeft u op 1 juli 2024 minimaal 100 werknemers in dienst? Dan bent u verplicht om uiterlijk 30 juni 2025 te rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers over de 2e helft van 2024, of heel 2024. Vanaf 2025 kijkt de overheid op 1 januari naar het aantal medewerkers dat u in dienst heeft.

Wat wordt er verstaan onder werknemers

Iemand is een werknemer als deze bij u betaald werk verricht met een arbeidscontract van 20-uur of meer. Werknemers die in het buitenland wonen maar in uw vestiging werken, zijn ook werknemers. Daarentegen zijn ZZP’ers, uitzendkrachten, gedetacheerden, vrijwilligers en politieke vertegenwoordigers geen werknemers.

Wat wordt verstaan onder personenmobiliteit?

Onder personenmobiliteit wordt zakelijk verkeer en woon-werkverkeer verstaan. Goederenvervoer valt hierbuiten. Dit geldt ook voor werknemers die reizen in voertuigen die staan ingeschreven op een grijs kenteken bij de belastingdienst, voor vliegreizen en scheepsvaart.

Mijn organisatie heeft 100 of meer medewerkers, maar zij zijn verspreid over meerdere vestigingen. Hoe zit dat?

U bent dan rapportage plichtig. U moet dan de gegevens voor al deze vestigingen bij elkaar optellen en als een geheel aanleveren. U rapporteert niet op concern- of groepsniveau.

Welke gegevens rapporteren?

De kilometers moet u verdelen in groepen, aangezien er om een combinatie wordt gevraagd van vervoermiddel en brandstoftype. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van een motor-benzine of een auto-diesel. Hierbij is gelet op de verschillen in vervuiling tussen de vervoersmiddelen en de brandstoftypes. De voor u van toepassing zijnde combinatie wordt vermenigvuldigd met een op voorhand bepaald kengetal. Dit kengetal vertelt hoeveel gram CO2 die combinatie van vervoersmiddel en brandstoftype uitstoot per reizigerskilometer.

Handvaten worden geboden in de ‘Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. Zorg dat u deze handreiking nauwkeurig heeft bestudeerd en de rapportage goed heeft voorbereid alvorens u het formulier invult.

Hoe kan de Rapportage worden voorbereid?

Dit is geen eenvoudige klus, waar een goed administratiesysteem u bij kan helpen. In de handreiking staan tips hoe u de gegevens verzamelt. Van de onderstaande onderdelen levert u het jaartotaal aan gereden kilometers per vervoersmiddel aan:

  • Zakelijk – lease en/of eigen wagenpark;
  • Zakelijk – mobiliteitsdienstverleners;
  • Zakelijk – declaraties;
  • Woon-werk mobiliteit;

Dit kan er als volgt uit zien

Vervoersmiddel/brandstof Zakelijke- lease en/of eigen wagenpark Zakelijk – mobiliteitdiensten Zakelijk – declaraties Woon-werk mobiliteit
Auto benzine Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto diesel Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto’s hybride Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto’s elektrisch Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Auto LPG Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Motorfiets benzine Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Motorfiets elektrisch Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Bromfiets/ scooter benzine Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Bromfiets/ scooter eletrisch (incl. speed pedelec) Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
(e-)fiets of lopen Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers Jaarkilometers
Openbaar vervoer n.v.t Jaarkilometers Totaalbedrag in euro’s Jaarkilometers

Zo gaat u te/naar werk!

Als u momenteel verplicht bent om te rapporteren dan doet u dit in eerste instantie over de 2e helft van 2024. Zorg dat u voor 1 juli 2024 de gegevens voor de rapportageverplichting paraat heeft. Heeft u uw administratiesysteem al ingericht? Dan adviseren wij u om over heel 2024 te rapporteren.

Administratie voor de WPM in orde? U vult via dit formulier alle noodzakelijke gegevens in. Uiteindelijk voert de omgevingsdienst controle uit op de rapportageverplichting. U geeft de gegevens uiterlijk 30 juni 2025 door.

Tip: maak voor uzelf een taak aan in Pharius

Even oefenen of sparren?

Het is zeer begrijpelijk dat u momenteel regeldruk ervaart. Ter voorbereiding raden wij aan om gebruik te maken van de handleiding ‘Aan de slag met het online formulier WPN’. Zo kunt u oefenen met het online formulier waar u de gegevens indient. Komt u er vooralsnog niet uit? Neem gerust contact met ons op.

Hans Been

Senior adviseur