De Week van de RI&E 2022

20-24 juni

Veilig en gezond werken

Start met een actuele RI&E

De Week van de RI&E is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Steunpunt RI&E. Met inzet van het instrument risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) als basis, wordt in deze week extra aandacht gevraagd voor veilig en gezond werken.

Het opstellen van een RI&E in een organisatie zorgt ervoor dat mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier worden geïnventariseerd. Om deze risico’s vervolgens weg te nemen of het effect hiervan te verkleinen wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden. (Meer over de RI&E)

Voordeel van een goede en actuele RI&E zit hem niet alleen in een gezonde en veilige werkomgeving. Je ziet ook dat dit een positief effect heeft op het succesvol en duurzaam ondernemen, zoals in deze animatie wordt uitgelegd.

B&B supporter van de week van de RI&E

Borger & Burghouts draagt graag bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving en daarmee indirect het succesvol en duurzaam ondernemen van uw bedrijf. Daarom zijn wij supporter van de Week van de RI&E.

Tijdens de week van de RI&E zullen wij als organisatie, maar ook via onze Arbo & veiligheidsadviseurs Floor Ham, Airin Papapicco en Niels de Lange, op diverse manieren veilig en gezond werken onder de aandacht brengen.

Via diverse mediakanalen brengen zowel B&B als onze adviseurs de volgende items in relatie tot de RI&E. In het overzicht hiernaast ziet u wanneer u wat kunt verwachten.

Met deze acties willen wij u onder andere een aantal handreikingen bieden die u kunt gebruiken voor uw eigen situatie of in uw organisatie. Laten we in contact blijven. Wellicht komen er in de (nabije) toekomst nog vragen boven drijven. We helpen u dan graag.

Agenda voor de week van de RI&E

Maandag De onnodige ellende rondom de RI&E
Is een RI&E wel een voordeel voor een bedrijf? Zijn medewerkers daadwerkelijk veiliger op het werk of is gezond verstand voldoende?
Dinsdag Haal de RI&E uit die onderste la
Opiniestuk: In veel gevallen  ligt het RI&E document in de spreekwoordelijke onderste la…
Woensdag 5 tips | Hoe houd je je RI&E actueel
Handige tips en goed om toe te passen. Een goede RI&E is altijd up to date
Donderdag Mini Masterclass Dynamische RI&E. (Inschrijven kan hier)
Zoals het bloed rondpompt en het lichaam levend houdt, zo worden wijzigingen en input vanuit analyses en beleid rondgepompt door de dynamische RI&E
Vrijdag De RI&E gevaarlijke stoffen
Een RI&E bestaat uit meerdere onderdelen en kan erg complex zijn. Een onderdeel dat meer aandacht verdient is de RI&E gevaarlijke stoffen.

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel?

Leg uw vraagstuk gerust eens voor aan Floor of één van onze andere adviseurs.
Ze staan u graag te woord.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider