Herstel de werk- en privé balans voor gezonde en effectieve medewerkers

Een goede werk- en privé balans is ontzettend belangrijk; het draagt bij aan onze gezondheid. Het leidt tot minder stress en een betere kwaliteit van leven, zowel op het werk als thuis. Het kan een positief effect hebben op de productiviteit en prestaties en de motivatie en betrokkenheid van uw werknemers.

Een verstoorde werk- en privé balans kan daarentegen leiden tot gezondheidsproblemen, verminderde prestaties, een verhoogd risico op burn-out en een verminderde kwaliteit van leven. Genoeg redenen dus om te streven naar een goede balans tussen werk- en privéleven.

De richtlijn werk- en privébalans is een handig hulpmiddel

Een handig hulpmiddel daarbij is de richtlijn werk- en privébalans. Deze is bedoeld voor arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen en veiligheidskundigen. Maar geeft ook werkgevers en werknemers inzicht. De richtlijn voor werk- en privébalans is deels herzien en omvat een nieuwe definitie van (verstoorde) werk- en privébalans, een vervangend meetinstrument, aanbevelingen over RI&E en PMO/PAGO, uitgebreide preventieve interventies op organisatie- en individueel niveau, uitgebreide individuele interventies en een nieuwe module over thuiswerken.

 

Op papier ziet dat er mooi uit: duidelijke definities, te nemen maatregelen en een uitgebreide module over thuiswerken. In de praktijk is het implementeren van dit soort regels echter niet altijd makkelijk. Elke organisatie is anders en het is vaak  zoeken hoe deze regels in de eigen organisatie kunnen worden toegepast. Daarom vertellen we u graag meer over de inhoud van de vernieuwde richtlijn en de mogelijkheden voor het toepassen in uw organisatie.

Wanneer is er sprake van een goede werk- en privébalans?

Volgens de richtlijn voor werk- en privébalans is dat wanneer iemand vindt dat rollen op het werk en in het privéleven goed worden vervuld en de persoon zich daar ook goed over voelt. Dit wordt beïnvloed door persoonlijke factoren, zoals het hebben van voldoende middelen en mogelijkheden om effectief te reageren op de eisen van beide rollen. Een verstoorde werk- en privébalans ontstaat wanneer er een conflict is tussen de eisen van de werk- en privérollen die iemand moet vervullen. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur voor het scheiden van werk en privé, de (ervaren) controle die mensen hebben over deze scheiding en de mate waarin werk centraal staat in de identiteit van de persoon kan die balans er per persoon heel anders uit zien. Om deze reden kan het lastig zijn om hier standaard regels of beleid voor de maken.

Hoe een goede RI&E u kan helpen?

Leg uw vraag gerust eens voor aan Airin of één van onze andere adviseurs.
Ze helpen u graag op weg.

Verbeteren van de werk- en privébalans

Voordat u kunt overgaan op verbetering van de werk- en privébalans is het dus nodig om een beeld te krijgen van de situatie in uw organisatie. Hier is  een aantal handvatten voor beschikbaar. Werkgevers kunnen namelijk een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) inzetten die gericht is op de werk- en privébalans (onderdeel van de module Psychosociale Arbeidsbelasting).

Naast dat op die manier negatieve effecten op deze balans worden opgespoord, werkt het ook ter preventie; problemen kunnen worden opgespoord voordat ze te ver uit de hand lopen. Daarbij kan uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijken dat er meer aandacht nodig is op dit vlak. Het is goed mogelijk dat er problemen spelen waarvan de oorzaak niet direct boven water komt omdat het bijvoorbeeld gevoelige onderwerpen of bijzondere situaties betreft. Werkgevers kunnen in dat geval een vertrouwenspersoon inschakelen of iemand doorverwijzen naar de bedrijfsarts.

Wanneer is er sprake van een goede werk- en privébalans?

De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen gaan thuiswerken. Dat begon met de lockdowns maar is inmiddels bij veel organisaties ingeburgerd. Daar zitten voordelen aan, zoals kortere reistijd of meer tijd voor familie of huisdieren. Maar het kan ook nadelen met zich meebrengen. Er kunnen verschillen zijn in hoe werkenden de verstoring van de werk- en privébalans ervaren, afhankelijk van factoren zoals geslacht, het hebben van kinderen of een partner, opleidingsniveau en het hebben van een aparte werkruimte thuis. Ook hier is het moeilijk om preventieve maatregelen te nemen. Eerst moet u achterhalen of er een verstoring is in werk- en privébalans en waar dit vandaan komt. Net als hierboven beschreven, kan dat blijken uit een PMO, PAGO of RI&E.

Een goede RI&E is de basis

Maatregelen ter preventie en verbetering van de werk- en privébalans kan dus erg verschillen per persoon, maar ook per organisatie en soort werkzaamheden. Het lezen van de richtlijn werk- en privébalans biedt inzicht maar om passende maatregelen te treffen binnen uw organisatie, is het belangrijk dat u inzicht heeft in de zaken waar medewerkers tegenaan lopen. De basis daarvan is een goede RI&E. Die niet alleen focus legt op de psychosociale arbeidsbelasting -en daarmee ook de werk- en privébalans- maar ook actueel en dynamisch is.

Melle Velema

Adviseur