De Week van de RI&E 2023

12 tot en met 16 juni

Veilig en gezond werken

Start met een actuele RI&E

De Week van de RI&E is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Steunpunt RI&E. Met inzet van het instrument risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) als basis, wordt in deze week extra aandacht gevraagd voor veilig en gezond werken.

Het opstellen van een RI&E in een organisatie zorgt ervoor dat mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier worden geïnventariseerd. Om deze risico’s vervolgens weg te nemen of het effect hiervan te verkleinen wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden. (Meer over de RI&E)

Voordeel van een goede en actuele RI&E zit hem niet alleen in een gezonde en veilige werkomgeving. Het heeft ook een positief effect op het succesvol en duurzaam ondernemen.

Een veilige en gezonde werkomgeving

Borger & Burghouts draagt graag bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving en daarmee indirect het succesvol en duurzaam ondernemen van uw bedrijf. Daarom brengen wij de Week van de RI&E graag onder de aandacht.

Tijdens de week van de RI&E zullen wij als organisatie, maar ook via onze Arbo & veiligheidsadviseurs Floor Ham, Airin Papapicco en Niels de Lange, op diverse manieren veilig en gezond werken onder de aandacht brengen.

Via diverse mediakanalen brengen zowel B&B als onze adviseurs de volgende items in relatie tot de RI&E. Met deze acties willen wij u onder andere een aantal handreikingen bieden die u kunt gebruiken voor uw eigen situatie of in uw organisatie. Heeft u hierna nog vragen? Wij helpen u graag.

Interessante artikelen over de RI&E

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel?

Leg uw vraagstuk gerust eens voor aan Floor of één van onze andere adviseurs.
Ze staan u graag te woord.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider