Tag Archief van: ISO45001

Een werkgever heeft de taak zorg te dragen voor de werknemers. De arbeid die wordt uitgevoerd mag volgens de Arbowet niet leiden tot nadelige invloed op gezondheid en veiligheid van de werknemers. Dit kan een werkgever bewerkstelligen door te voldoen aan verplichtingen zoals:

 • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) (artikel 5);
 • Het informeren en instrueren over de werkzaamheden en de risico’s ervan (artikel 8);
 • Toegang bieden tot de bedrijfsarts of arbodienst (artikel 14);
 • Het aanbieden van PAGO’s/PMO’s (artikel 18);
 • Voeren van een PSA-beleid (artikel 2.15).Dit kan worden vertaald naar een goede duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat de werknemers geen lichamelijke en geestelijke klachten ervaren waardoor ze minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken. Naast een verplichting is dit een streven wat veel werkgevers hebben maar wat ze in de praktijk moeilijk vorm weten te geven.

Chrodis+

De Europese samenwerking Chrodis+ heeft een toolkit ontwikkeld voor het praktisch maken van de duurzame inzetbaarheid in 7 onderwerpen. Dit zijn praktische zaken die geborgd kunnen worden in de volgende onderwerpen:

 • Voeding
 • Beweging
 • Ergonomie
 • Mentale gezondheid en welzijn
 • Herstel van werk
 • Teamgeest en sfeer
 • Roken en alcohol

De aanpak vanuit Chrodis+ is in vier punten uitgewerkt, de werkgever zal eerst de werknemers kennis en vaardigheden moeten verschaffen voor erkenning van de 7 onderwerpen. Daarnaast moet er een stimulerende werkomgeving worden gecreëerd die de veiligheid en gezondheid van de werknemers bevordert. Vervolgens moeten er duurzame en wenselijke welzijnsbevorderende maatregelen worden genomen. Tot slot is het goed om de werknemers te belonen bij veilig en gezond gedrag.

Om het onderwerp mentale gezondheid en welzijn als voorbeeld te nemen zijn de 4 stappen als volgt:

 1. Leg uit hoe stress ontstaat en bied een training aan voor timemanagement
 2. Spreek af om het e-mail verkeer buiten de werktijden stil te leggen en creëer fijne werkplekken die werknemers stimuleren geconcentreerd te kunnen werken
 3. Geef werknemers de ruimte in werkuren en bied medezeggenschap in het beleid
 4. Ondersteun werknemers als deze recreatieve activiteiten ondernemen zoals de tijd en middelen bieden wanneer ze samen gaan sporten.

Borger & Burghouts

Wij, als Borger & Burghouts, willen u hier graag in ondersteunen met een register van eisen en met compliance. Door te voldoen aan de genoemde artikelen geeft u vorm en inhoudt aan duurzame inzetbaarheid en voldoet daarmee tegelijk aan wet- en regelgeving. Een win-win situatie.

Borger & Burghouts geeft praktisch advies en vertaald wet- en regelgeving zodat u dit juist interpreteert en implementeert voor uw organisatie. Daarnaast kunt u te allen tijde gebruik maken van de helpdesk waar wij vragen behandelen en advies geven.

Meer weten?
Floor vertelt u er graag meer over.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze maand het startschot gegeven voor een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Middels dit nieuwe traject zal de komende tijd een toekomstvisie worden ontwikkeld op het gebied van arbobeleid in Nederland. Ook u kunt meedenken!

Goed arbobeleid is noodzakelijk en zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden al veel stappen gezet om zaken aangaande arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Echter zijn sommige problemen nog niet opgelost. In Nederland overlijden jaarlijks nog zo’n 4.100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk, nemen de ervaren werkdruk en burn-out klachten toe en is er een forse stijging waar te nemen op het gebied van sociale veiligheid (intimidatie, lichamelijk geweld etc.). Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen op ons af, zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt, globalisering, robotisering en demografische ontwikkelingen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat nu een open dialoog aan om huidige en toekomstige vraagstukken onder de loep te nemen. Ten behoeve van de discussie zijn de vraagstukken onderverdeeld in zes hoofdthema’s:

 • Het stelsel;
 • Preventie;
 • Deskundige ondersteuning;
 • Bevorderen naleving;
 • Arbeidsrisico’s;
 • Kennis.

Bovengenoemde hoofdthema’s kennen elk vraagpunten die aan de orde kunnen komen. Deze vraagpunten en aanvullende informatie vindt u terug op het Arboportaal in de startnotitie.

Via het Arboportaal kunt u ook uw mening geven over de zes bovengenoemde hoofdthema’s en de verslagen van de geplande bijeenkomsten lezen.

Tag Archief van: ISO45001