Luuk Engel:

Wat levert een goede RI&E u op?

Het hebben van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een verplichting die voortkomt uit de Arbowet. Met behulp van zo’n RI&E worden in uw bedrijf de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die samenhangen met uw werkzaamheden in kaart gebracht. Deze risico’s dienen geëvalueerd te worden. U onderzoekt hoeveel medewerkers er worden blootgesteld aan een risico en voor hoe lang. Hierbij kijkt u ook wat de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Met een bijbehorend plan van aanpak geeft u vervolgens uitvoering aan beheersmaatregelen om de risico’s weg te nemen. Maar wat levert een goede RI&E u nu eigenlijk op?

Als adviseur Health & Safety bij Borger & Burghouts krijg ik bij veel verschillende bedrijven een ‘kijkje in de keuken’. Hierbij valt het mij op dat bedrijven die een goede RI&E hebben, hier enorm veel baat bij hebben. De voordelen heb ik hieronder kort voor u op een rij gezet.

Meer weten?

Wilt u hulp of ondersteuning bij de uitvoering van een RI&E, het creëren van een veilige werkomgeving of bent u nieuwsgierig naar de werkzaamheden die wij voor organisaties uitvoeren, neemt u dan gerust contact met mij op.

Voordelen die een goede RI&E u kunnen opleveren

 • Inzicht in risico’s

  Heeft u een duidelijk overzicht van de risico’s die zich afspelen binnen uw organisatie en de gevaren die daaraan verbonden zijn;

 • Preventief risicobeleid

  Stuurt u aan op preventief handelen in plaats van reactief, waardoor u beter voorbereid bent op noodsituaties;

 • Voorkomt u boetes

  Voorkomt u sancties die kunnen worden opgelegd door de Inspectie SWZ voor het niet (of niet volledig) hebben van een RI&E;

 • Reductie van risico’s

  In combinatie met een plan van aanpak verminderd u de kans op gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;

 • Heeft u risico’s bij wijzigingen in de organisatie direct ondervangen

  Blijft u continu aansturen op wijzigingen die plaatsvinden binnen uw organisatie door telkens te toetsen aan de laatste stand der techniek  en wetenschap.

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider

Voorbeelden uit de praktijk