Bijhouden wijzigingen wet- en regelgeving

Aanleiding

De overheid schermt met de belofte ‘minder regels’; de praktijk leert echter dat het identificeren en interpreteren van relevante regelgeving voor organisaties steeds lastiger wordt. Daar komt bij dat wet- en regelgeving steeds vaker inhoudelijk wijzigt. Ook de onderlinge relatie tussen regels vanuit de Europese Unie, Nederland als geheel en regionale en lokale instanties als provincie, waterschap en gemeente blijken voor organisaties steeds ondoorzichtiger. Toch wordt van organisaties verwacht dat zij op de hoogte zijn en blijven van regelgeving die op hen van toepassing is en, belangrijker nog, wat die regelgeving concreet voor hen betekent.

Onze oplossing

Borger & Burghouts biedt u met het Servicecontract Register van Eisen een bewezen concept met betrekking tot het identificeren, interpreteren en bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving. In het Register van Eisen wordt een directe koppeling gelegd tussen uw activiteiten, de relevante arbo-, veiligheid- en milieuaspecten én de daarop van toepassing zijnde nationale en Europese wet- en regelgeving. Uniek is niet alleen dat wij de voor u relevante wet- en regelgeving weergeven, maar dat wij daarbij tevens voor ieder stuk wet- en regelgeving weergeven wat de kern van de eis is in relatie tot uw bedrijfsvoering. Het register van eisen dat wij voor uw organisatie opstellen is voor u online beschikbaar in Pharius, de applicatie voor compliance-management.

Omdat wet- en regelgeving continu aan wijzigingen onderhevig is, bieden wij u een servicecontract aan. Dit servicecontract zorgt ervoor dat u elke 4 weken een update krijgt van de relevante wijzigingen in wet- en regelgeving binnen uw register van eisen. Uiteraard is deze update voorzien van een specifieke toelichting, geschreven in begrijpelijk Nederlands en naadloos aansluitend op uw situatie. Ons advies voor implementatie daarbij maakt het voor u wel erg eenvoudig deze wijziging binnen uw organisatie vorm te geven.

Jaarlijks plannen wij met u een adviesgesprek waarin wij met u de wijzigingen in wet- en regelgeving nogmaals doorspreken en u bijstaan bij de implementatie daarvan. Als u gedurende het jaar vragen heeft over (wijzigingen) in wet- en regelgeving neemt u gewoon kosteloos contact op met onze juridische helpdesk.

Voordelen

  • Actueel en volledig overzicht van de voor uw situatie relevante wet- en regelgeving
  • Elke 4 weken een update van relevante wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Jaarlijks adviesgesprek over implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving. (Waardering Hobéon SKO-AH / SKO-VK)
  • Kosteloos gebruik van onze helpdesk wet- en regelgeving

Voorbeelden uit de praktijk

F.A.Q.

Bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving

Het voldoen aan compliance-eisen op het gebied van HSE is belangrijk om de veiligheid van werknemers te waarborgen, de milieu-impact te verminderen, juridische en financiële risico’s te minimaliseren en imagoschade te voorkomen.

Borger & Burghouts is de HSE-partner die uw organisatie volledig ontzorgt. Wij helpen u bij het identificeren van risico’s, ontwikkelen van beleid en procedures, opleiden van medewerkers en monitoren van naleving. Hierdoor bespaart u tijd en wordt het naleven van HSE-vereisten eenvoudiger en efficiënter.

Het kernteam van adviseurs van Borger & Burghouts beoordeelt wekelijks de wijzigingen in wet- en regelgeving die relevant zijn voor uw organisatie. Deze wijzigingen worden vervolgens vertaald naar uw praktijk en elke vier weken beschikbaar gesteld binnen Pharius. Dit stelt u in staat om op de hoogte te blijven van de veranderingen en ze praktisch toe te passen.

Borger & Burghouts zorgt ervoor dat de wijzigingen in wet- en regelgeving begrijpelijk en praktisch toepasbaar zijn voor uw organisatie. Onze adviseurs interpreteren de juridische taal en voorzien de wijzigingen van een duidelijke toelichting, zodat u direct begrijpt wat er van uw organisatie wordt verwacht en hoe u hieraan in de praktijk invulling kunt geven.

Het Servicecontract Register van Eisen biedt inzicht in relevante wet- en regelgeving voor uw organisatie en houdt structureel wijzigingen daarin bij. Het omvat een register van eisen gekoppeld aan de applicatie Pharius, periodieke rapportage over wijzigingen, adviesgesprekken en een inhoudelijke helpdesk wet- en regelgeving.

Het Servicecontract Register van Eisen biedt verschillende voordelen, waaronder:

  • Inzicht in relevante wet- en regelgeving voor uw organisatie;
  • Structurele bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving;
  • Toelichting op de eisen, zodat u direct begrijpt wat ze voor uw organisatie betekenen;
  • Rapportage in Pharius over wijzigingen en adviesgesprekken op uw locatie;
  • Inhoudelijke ondersteuning via de helpdesk wet- en regelgeving.

Het bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving binnen Pharius biedt een solide basis voor compliancemanagement. Het stelt uw organisatie in staat om op de hoogte te blijven van relevante eisen en tijdig actie te ondernemen om aan nieuwe vereisten te voldoen. Het biedt een gestructureerde en overzichtelijke manier om invulling te geven aan de wet- en regelgeving, wat bijdraagt aan een effectieve naleving en minimaliseert het risico op non-compliance.

Borger & Burghouts heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het bieden van HSE-advies aan Nederlandse bedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in het bewaken van gezondheid en veiligheid, het voldoen aan wettelijke vereisten en het minimaliseren van aansprakelijkheid en boetes.

Staat uw vraag hier niet bij?

Neem gerust contact op met Daniël. Hij helpt u graag verder.

Tijd besparen en tóch op de hoogte zijn van wat er specifiek voor uw bedrijfsactiviteit wijzigt?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider