Bijhouden wijzigingen wet- en regelgeving

Aanleiding

De overheid schermt met de belofte ‘minder regels’; de praktijk leert echter dat het identificeren en interpreteren van relevante regelgeving voor organisaties steeds lastiger wordt. Daar komt bij dat wet- en regelgeving steeds vaker inhoudelijk wijzigt. Ook de onderlinge relatie tussen regels vanuit de Europese Unie, Nederland als geheel en regionale en lokale instanties als provincie, waterschap en gemeente blijken voor organisaties steeds ondoorzichtiger. Toch wordt van organisaties verwacht dat zij op de hoogte zijn en blijven van regelgeving die op hen van toepassing is en, belangrijker nog, wat die regelgeving concreet voor hen betekent.

Onze oplossing

Borger & Burghouts biedt u met het Servicecontract Register van Eisen een bewezen concept met betrekking tot het identificeren, interpreteren en bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving. In het Register van Eisen wordt een directe koppeling gelegd tussen uw activiteiten, de relevante arbo-, veiligheid- en milieuaspecten én de daarop van toepassing zijnde nationale en Europese wet- en regelgeving. Uniek is niet alleen dat wij de voor u relevante wet- en regelgeving weergeven, maar dat wij daarbij tevens voor ieder stuk wet- en regelgeving weergeven wat de kern van de eis is in relatie tot uw bedrijfsvoering. Het register van eisen dat wij voor uw organisatie opstellen is voor u online beschikbaar in Pharius, de applicatie voor compliance-management.

Omdat wet- en regelgeving continu aan wijzigingen onderhevig is, bieden wij u een servicecontract aan. Dit servicecontract zorgt ervoor dat u elke 4 weken een update krijgt van de relevante wijzigingen in wet- en regelgeving binnen uw register van eisen. Uiteraard is deze update voorzien van een specifieke toelichting, geschreven in begrijpelijk Nederlands en naadloos aansluitend op uw situatie. Ons advies voor implementatie daarbij maakt het voor u wel erg eenvoudig deze wijziging binnen uw organisatie vorm te geven.

Zekerheid met een Servicecontract Register van Eisen.

Jaarlijks plannen wij met u een adviesgesprek waarin wij met u de wijzigingen in wet- en regelgeving nogmaals doorspreken en u bijstaan bij de implementatie daarvan. Als u gedurende het jaar vragen heeft over (wijzigingen) in wet- en regelgeving neemt u gewoon kosteloos contact op met onze juridische helpdesk.

Voordelen

  • Actueel en volledig overzicht van de voor uw situatie relevante wet- en regelgeving
  • Elke 4 weken een update van relevante wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Jaarlijks adviesgesprek over implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving. (Waardering Hobéon SKO-AH / SKO-VK)
  • Kosteloos gebruik van onze helpdesk wet- en regelgeving

Meer weten over ons servicecontract Register van Eisen?

Tijd besparen en tóch op de hoogte zijn van wat er specifiek voor uw bedrijfsactiviteit wijzigt?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider