Opzetten managementsystemen

Aanleiding

Organisaties hebben verschillende redenen om een managementsysteem op te zetten. Te denken valt aan:

  • Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om structureel te streven naar een minimaal negatief milieu impact en een maximaal haalbaar veilige werkomgeving;
  • Beperken en beheersen van bedrijfsrisico’s, zoals imagoschade en kosten als gevolg van claims;
  • Mogelijkheid om kansen te identificeren;
  • Efficiënter uitvoeren van werkzaamheden en processen;
  • Gunningsvoordeel in het kader van bijvoorbeeld een aanbestedingstraject.

Een managementsysteem geeft organisaties handvatten om gestructureerd risico’s te beheersen en kansen te verzilveren. Internationale normen die worden gebruikt om de opzet, werking en effectiviteit van het managementsysteem vorm te geven zijn ISO 14001 voor milieu, ISO 9000 voor kwaliteit, ISO 50001 voor energie en ISO 45001 voor arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts

Onze oplossing

Borger & Burghouts vindt het erg belangrijk dat het managementsysteem naadloos aansluit bij de cultuur en structuur van de organisatie. Om die reden werken wij dan ook niet met blauwdrukken van handboeken, sjablonen voor procedures, etc. Naar ons idee ontstaat hierdoor  de alom bekende papieren tijger.

Onze adviseurs zijn specialist in het vertalen van de vereisten uit de managementnorm naar de alledaagse praktijk. In veel van onze projecten beginnen we met een zogeheten GAP-analyse. Juist om een beter beeld te krijgen van wat er allemaal al geregeld is en uit de organisatie te vernemen waaraan het nieuwe managementsysteem moet voldoen. Zo creëren we direct draagvlak bij de uiteindelijke gebruikers. De uitgevoerde GAP-analyse werken we uit naar een spoorboekje, waarmee we samen met de organisatie het managementsysteem opzetten, implementeren en indien gewenst gecertificeerd krijgen.

Binnen organisaties die al beschikken over een (gecertificeerd) managementsysteem kan ook behoefte bestaan aan externe deskundigheid en/of capaciteit. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van interne audits om bedrijfsblindheid tegen te gaan, ondersteuning bieden bij de transitie naar een nieuwe normversie, training van de interne auditors en het ondersteunen bij het uitvoeren van de directiebeoordeling of het uitvoeren van een compliance audit. Onze adviseurs staan u graag bij!

Voordelen

  • Inzichten in risico’s en kansen
  • Vergroten van draagvlak bij medewerkers
  • Onafhankelijkheid bij uitvoeren van interne audits
  • Goed opgeleide groep interne auditors
  • Certificeerbaar conform ISO 14001 en ISO 45001

Voorbeelden uit de praktijk

Een managementsysteem dat naadloos aansluit bij de cultuur en structuur van uw organisatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider