Gecombineerde training ADR zorgt voor betrokkenheid medewerkers

Onlangs heeft onze adviseur Sander Bergboer bij een bedrijf in Rotterdam twee workshops ‘vervoer gevaarlijke stoffen’ gegeven. Met deze workshops helpt Borger en Burghouts organisaties om op proactieve wijze invulling te geven aan de gestelde verplichtingen die betrekking hebben op het vervoer van deze gevaarlijke stoffen. Doel is om werknemers die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen op de hoogte te stellen van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen. Daarmee voldoet de organisatie op dat vlak aan haar verplichtingen.

De wetgeving omtrent het vervoer gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de (Europese) overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het ADR. Vanuit het ADR zijn, naast de gestelde verplichtingen, bij het vervoer van gevaarlijke stoffen ook specifieke rollen beschreven. Dit zijn rollen van de personen die bij het vervoer gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals een afzender, vervoerder, geadresseerde, belader, verpakker, vuller etc..

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De personen die deze rollen uitvoeren zijn verplicht bekend te zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het vervoer gevaarlijke goederen en de specifieke voorschriften die van toepassing zijn op hun taken en verantwoordelijkheden. Hiermee worden de werknemers zich bewust van de verantwoordelijkheden voor de taken die zij uitvoeren zoals het aanbrengen van etikettering en het ondertekenen van transportdocumenten.

Om aan de bovengenoemde verplichting te voldoen dienen werknemers die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokken zijn, aantoonbaar een functie specifieke opleiding te hebben genoten. Het IL&T is daarbij de bevoegde autoriteit die controleert of aan deze specifieke opleidingseisen op de juiste invulling is gegeven. Aanleiding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn een incident tijdens het transport of constatering bij routine controles waarbij de inspectie leefomgeving en transport onvolkomenheden heeft geconstateerd.

ADR-training op maat

Om te bepalen wat deze functie specifieke opleiding moet omvatten is een gedegen kennis van de transportwetgeving nodig. In de praktijk signaleren de adviseurs van B&B dat in een algemene training vervoer gevaarlijke stoffen hierbij aan voorbijgegaan wordt. De veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen van Borger & Burghouts hebben deze verplichtingen voor verschillende relaties inzichtelijk gemaakt. Denk hierbij aan etikettering, verpakkingen, uitrusting, vervoersdocumenten, melden en onderzoeken van incidenten.

Op basis van de inventarisatie stellen de gecertificeerde veiligheidsadviseurs van Borger & Burghouts een training op maat samen in de vorm van een workshop. Deze workshop wordt afgestemd op de taken van de doelgroep. Doorgaans kost dit in de voorbereiding wat meer tijd. Het verdient zich echter terug in de tijdsinvestering voor de medewerkers die in een interactieve workshop sessie meegenomen worden in de verplichtingen. De training leidt tot een continu verbetering voor de organisatie om op proactieve en leuke wijze invulling te geven aan de verplichtingen.

Benieuwd wat een training ADR voor uw organisatie kan toevoegen?

Voor zowel de organisatie als werknemers die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat ze op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheid en verplichtingen aangaande het ADR.  Hiermee voldoet een organisatie niet alleen aan de verplichtingen vanuit het ADR, maar brengt het ook betrokkenheid en vertrouwen. En ook dat is veel waard. Meer weten over onze training? Leg uw vraagstuk gerust eens voor aan één van onze adviseurs.

Sander Bergboer

Senior adviseur