Nieuw certificatieschema Arbokerndeskundigen heeft impact op uw RI&E

Vanaf 1 juli 2022 treedt het Certificatieschema voor het persoonscertificaat voor Arbokerndeskundigen (arbeidshygiënist, hogere veiligheidskunde en arbeids- en organisatiekundige) in werking. Deze heeft invloed op het uitvoeren van de RI&E en het toetsen van de RI&E.
Tot deze datum bestaan er 3 certificatieschema’s en kunnen de verschillende deskundigen alle onderdelen van uw RI&E toetsen, dus ook de onderdelen die eigenlijk minder binnen hun vakgebied liggen, dan van de collega deskundige.

De impact op uw RI&E

Veel bedrijven maken zelf de RI&E (inclusief Plan van Aanpak) en besteden alleen het toetsen van de RI&E aan een Arbodienst of een kerndeskundige. Voor deze bedrijven en bedrijven die de hele RI&E uitbesteden wijzigen er vanaf de inwerkingtredingsdatum zaken zowel op de voorgrond als op de achtergrond.
Vanaf deze datum kan en mag elke Arbokerndeskundige een systeemtoets van uw RI&E uitvoeren. Bij de systeemtoets wordt gecontroleerd of uw RI&E aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarnaast moet er ook een scopetoetst uitgevoerd worden. In de scopetoets beoordelen de verschillende disciplines onderdelen van uw RI&E die binnen hun eigen vakgebied liggen. Zo kijkt de gecertificeerde arbeids- en organisatiekundige bijvoorbeeld naar het onderdeel psychosociale arbeidsbelasting, maar mag deze niet het onderdeel gevaarlijke stoffen toetsen.

Nadat de RI&E getoetst is, verlangt de wet dat u de RI&E (artikel 5 Arbowet) elke keer updatet als er een wijziging plaatsvindt, zoals bij gewijzigde werkmethoden of -omstandigheden. Deze wijzigingen dienen aan een aantal essentiële punten te voldoen, zoals het vastleggen van taken, benodigdheden en het competentieniveau in het Arbobeleid.

Meer weten over onze werkwijze?

Wij helpen u graag

Het hebben van een RI&E betekent niet automatisch dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Onze adviseurs begrijpen dat dit lastig kan zijn voor u en weten welke essentiële punten de ingrediënten vormen van een heerlijk eindproduct: een volledige, actuele en betrouwbare RI&E.

Onze adviseurs ontzorgen u door de RI&E voor u uit te voeren en conform deze toetscriteria te toetsen.  Maar ook voor de verdiepende RI&E’s en andere takken die binnen risicomanagement vallen, denken wij graag met u mee en hebben wij tal van mogelijkheden om u te ondersteunen. Leg dus gerust uw vraagstuk eens neer bij Melle of één van onze andere adviseurs. Ze helpen u graag verder.

Melle Velema

Adviseur