Tijdelijke inzet QHSE-managers

Aanleiding

Het kan voorkomen dat uw organisatie tijdelijk op zoek is naar een HSE functionaris vanwege bijvoorbeeld een zwangerschap of langdurige afwezigheid. Om de nodige werkzaamheden op HSE gebied op te vangen en daarmee de continuïteit van uw managementsysteem te borgen en ‘in compliance’ te blijven, leveren wij praktisch ingestelde en ervaren HSE functionarissen. Hiermee bent u verzekerd van een professionele invulling van deze positie en loopt u geen grote achterstand op in de lopende werkzaamheden en projecten.

Onze oplossing

Onze adviseurs worden regelmatig ingezet om tijdelijke capaciteitsproblemen bij onze klanten op te lossen. Zij helpen u in compliance te blijven (of te komen) en uw plannen te realiseren. Zo kunnen wij desgewenst, soms zelfs noodzakelijkerwijs, het totale HSE-management van u overnemen. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen door echte vakspecialisten (bijv. ATEX, luchtemissies, machineveiligheid, bodem, etc.) aan u ter beschikking te stellen.

Gedurende de looptijd en wanneer een vacature weer ingevuld wordt, zorgen wij uiteraard voor  kennisoverdracht aan uw medewerkers, zodat de kennis in uw eigen organisatie geborgd blijft.

Voordelen

 • Inzet van ervaren en deskundige HSE medewerkers op verschillende niveaus
 • Voorkomen van onvoorziene omstandigheden en aanverwante kosten
 • Flexibele invulling van een HSE positie (u hoeft geen medewerker in dienst te nemen)
 • Snel beschikbaar zonder “knellende” freelance contracten

F.A.Q.

Tijdelijke inzet (Q)HSE-managers

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact op met Joost. Hij helpt u graag verder.

B&B biedt de mogelijkheid om uw totale HSE-management tijdelijk over te nemen of om gespecialiseerde adviseurs in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van energiegebruik-verduurzaming, explosieveiligheid (ATEX), machineveiligheid en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). Met onze expertise kunnen we uw organisatie ondersteunen en adviseren om te voldoen aan alle relevante gezondheids-, veiligheids- en milieunormen.

Onze voornaamste doelstelling is het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen en het waarborgen van een veilige werkomgeving, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten met volledig vertrouwen in uw HSE-beheer. Door de tijdelijke inzet van QHSE-managers bieden we ondersteuning bij compliance en helpen we uw organisatie om haar plannen te realiseren. U kunt op ons rekenen voor deskundige begeleiding en praktische oplossingen om uw bedrijf op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu naar een hoger niveau te tillen.

De voordelen zijn onder andere:

 • Inzet van ervaren en deskundige QHSE-medewerkers op verschillende niveaus;
 • Voorkomen van onvoorziene omstandigheden en bijbehorende kosten;
 • Flexibele invulling van een HSE-positie zonder dat u een medewerker in dienst hoeft te nemen;
 • Snelle beschikbaarheid zonder ‘knellende’ freelance contracten.

Er is geen maximale duur voor de inzet van de QHSE-managers. Wij beoordelen samen met u waar de knelpunten liggen om ervoor te zorgen dat de juiste persoon wordt ingezet binnen uw bedrijf. Dit kan betekenen dat de inzet wordt verdeeld over 2 collega’s bijvoorbeeld een milieukundige en een veiligheidskundige. Of een senior adviseur en een medior/junior adviseur. Vervolgens bepalen we gezamenlijk wat de duur van de opdracht zou moeten zijn. Mocht er onverhoopt toch langer inzet noodzakelijk zijn, bekijken we in overleg wat de mogelijkheden zijn.

De taken en werkzaamheden van de QHSE-managers zijn afhankelijk van uw specifieke vraag. Enkele voorbeelden zijn:

 • Opstellen en implementeren van (Q)HSE-beleid;
 • Uitvoeren van (compliance) audits;
 • Implementeren en onderhouden van managementsystemen;
 • Uitvoeren van RI&E’s (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie);
 • Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
 • Ondersteuning bij vergunningsaanvragen;
 • Opstellen van verplichte (interne) rapportages.

Indien u extra capaciteit nodig heeft binnen het QHSE-werkveld, kunt u contact opnemen met Joost, Daniel of Floor. Samen met u inventariseren zij vervolgens hoe we de knelpunten op een passende en betaalbare wijze kunnen oplossen.

Onze adviseurs hebben een gevarieerde achtergrond en een breed scala aan kwalificaties. Ze zijn gespecialiseerd in verschillende disciplines zoals Milieukunde, Integrale Veiligheidskunde, Technische Bedrijfskunde, MER (Management, Economie en Recht) en Chemische Technologie. Bovendien hebben onze adviseurs verschillende kwalificaties, waaronder (Lead) Auditor ISO 14001/ISO 9001/ISO 45001, BRZO-specialist, ADR-Veiligheidsadviseur, Prince-II, IPMA, Arbeidshygiënist en VCA-VOL.

Deze brede expertise stelt ons in staat om een diversiteit aan QHSE-gerelateerde vraagstukken aan te pakken en uw organisatie te ondersteunen bij het voldoen aan vereisten en regelgeving. Met onze gecombineerde kennis en ervaring kunnen we op maat gemaakte oplossingen bieden en u helpen om uw QHSE-doelen te realiseren.

Ja, gedurende de looptijd van de inzet zorgt onze adviseur voor kennisoverdracht aan uw medewerkers. Dit waarborgt dat de kennis in uw eigen organisatie behouden blijft. Ze delen expertise en ervaring met uw medewerkers, zodat zij na de tijdelijke inzet zelfstandig de QHSE-gerelateerde taken kunnen uitvoeren.

Tijdelijke ondersteuning nodig binnen het (Q)HSE werkveld?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Joost Baak - Directeur

Joost Baak

Algemeen directeur - Partner