Inrichten van HSE compliance

Aanleiding

Het aantoonbaar voldoen aan voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving en andere eisen die u onderschrijft, kortweg complianceverplichtingen, wordt door vele organisaties beschouwd als een onmogelijke opgave. Inzicht verkrijgen in het oerwoud van regelgeving en weten wat de impact op uw organisatie is, is al een uitdaging op zich. Laat staan het aantoonbaar maken van de wijze waarop uw organisatie voldoet aan deze verplichtingen. Wanneer u vervolgens wilt borgen dat uw organisatie ook in de toekomst aantoonbaar aan de vereisten voldoet is het overzicht vaak zoek. Tot overmaat van ramp wijzigt regelgeving ook voortdurend. Kortom, HSE-compliancemanagement is geen abc’tje.

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts

Onze oplossing

Borger & Burghouts ontzorgt u ten aanzien van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, arbo/veiligheid en voedselveiligheid volledig. We maken inzichtelijk welke inspanning noodzakelijk is om HSE Compliance Management goed op te zetten en te borgen binnen uw organisatie, zodat u ‘in control’ bent!

Wij bieden u met het Servicecontract Compliance een bewezen concept waar wij u, op basis van het Register van Eisen in Pharius, ondersteunen bij het interpreteren van de voor u relevante wet- en regelgeving en de impact op uw bedrijfsvoering daarvan. Omdat compliance management verder gaat dan het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving is het ook mogelijk andere vereisten, zoals interne afspraken, vereisten vanuit een holding, etc. op te nemen.

Met Pharius Compliance borgt u op welke wijze u voldoet aan uw complianceverplichtingen. En maakt u aantoonbaar dat u ook daadwerkelijk voldoet aan deze verplichtingen. Kort gezegd wordt in de Pharius vastgelegd, per regel uit het register van eisen, hoe de naleving van die complianceverplichting binnen uw organisatie is geborgd. Door het toewijzen van taken en controle op de uitvoering daarvan, toont uw organisatie vervolgens aan dat zij die borging ook uitvoert.

Meer weten over compliance met Approve?

Ook de daadwerkelijke controle op naleving van de vereisten maken wij eenvoudig voor u. Borger & Burghouts biedt u met Approve het ideale hulpmiddel om op een eenduidige en overzichtelijke manier aantoonbaar te maken dat uw organisatie voldoet aan de voor haar van toepassing zijnde eisen. Door een koppeling met uw register in Pharius bent u er zeker van dat u de beschikking heeft over alle relevante wet- en regelgeving aangaande milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid en voedselveiligheid.

Voordelen

  • U weet wat relevante wet- en regelgeving voor uw bedrijfsvoering betekent;
  • U voorziet complianceverplichtingen van een borgingswijze en kent taken toe aan verantwoordelijke medewerkers;
  • Door middel van online tooling maakt u aantoonbaar dat u voldoet aan de voor uw organisatie relevante complianceverplichtingen;
  • U voldoet aan de betreffende vereisten uit ISO 14001, ISO 45001 en ISO 22000.

Voorbeelden uit de praktijk

‘In control’ zijn op HSE compliance kan een onderneming veel kansen opleveren. Weten hoe?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Sander Bergboer - Senior adviseur Milieu

Sander Bergboer

Senior adviseur