Inrichten van HSE compliance

Aanleiding

Het aantoonbaar voldoen aan voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving en andere eisen die u onderschrijft, kortweg complianceverplichtingen, wordt door vele organisaties beschouwd als een onmogelijke opgave. Inzicht verkrijgen in het oerwoud van regelgeving en weten wat de impact op uw organisatie is, is al een uitdaging op zich. Laat staan het aantoonbaar maken van de wijze waarop uw organisatie voldoet aan deze verplichtingen. Wanneer u vervolgens wilt borgen dat uw organisatie ook in de toekomst aantoonbaar aan de vereisten voldoet is het overzicht vaak zoek. Tot overmaat van ramp wijzigt regelgeving ook voortdurend. Kortom, HSE-compliancemanagement is geen abc’tje.

Onze oplossing

Borger & Burghouts ontzorgt u ten aanzien van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, arbo/veiligheid en voedselveiligheid volledig. We maken inzichtelijk welke inspanning noodzakelijk is om HSE Compliance Management goed op te zetten en te borgen binnen uw organisatie, zodat u ‘in control’ bent!

Wij bieden u met het Servicecontract Compliance een bewezen concept waar wij u, op basis van het Register van Eisen in Pharius, ondersteunen bij het interpreteren van de voor u relevante wet- en regelgeving en de impact op uw bedrijfsvoering daarvan. Omdat compliance management verder gaat dan het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving is het ook mogelijk andere vereisten, zoals interne afspraken, vereisten vanuit een holding, etc. op te nemen.

Met Pharius Compliance borgt u op welke wijze u voldoet aan uw complianceverplichtingen. En maakt u aantoonbaar dat u ook daadwerkelijk voldoet aan deze verplichtingen. Kort gezegd wordt in de Pharius vastgelegd, per regel uit het register van eisen, hoe de naleving van die complianceverplichting binnen uw organisatie is geborgd. Door het toewijzen van taken en controle op de uitvoering daarvan, toont uw organisatie vervolgens aan dat zij die borging ook uitvoert.

Ook de daadwerkelijke controle op naleving van de vereisten maken wij eenvoudig voor u. Borger & Burghouts biedt u met Approve het ideale hulpmiddel om op een eenduidige en overzichtelijke manier aantoonbaar te maken dat uw organisatie voldoet aan de voor haar van toepassing zijnde eisen. Door een koppeling met uw register in Pharius bent u er zeker van dat u de beschikking heeft over alle relevante wet- en regelgeving aangaande milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid en voedselveiligheid.

Voordelen

 • U weet wat relevante wet- en regelgeving voor uw bedrijfsvoering betekent;
 • U voorziet complianceverplichtingen van een borgingswijze en kent taken toe aan verantwoordelijke medewerkers;
 • Door middel van online tooling maakt u aantoonbaar dat u voldoet aan de voor uw organisatie relevante complianceverplichtingen;
 • U voldoet aan de betreffende vereisten uit ISO 14001, ISO 45001 en ISO 22000.

Voorbeelden uit de praktijk

F.A.Q.

Inrichten HSE Compliance

HSE Compliance staat voor Health, Safety and Environment Compliance, oftewel naleving van gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving. Het is belangrijk voor organisaties om te voldoen aan deze compliance-eisen om de veiligheid van werknemers te waarborgen, de milieu-impact te verminderen, de juridische en financiële risico’s te minimaliseren en om imagoschade te voorkomen.

 1. Compliance verplichtingen: De organisatie moet de milieuwet- en regelgeving die van toepassing is identificeren en naleven. En eventuele verplichtingen nakomen die zij vrijwillig is aangegaan.
 2. Compliance-evaluatie: De organisatie moet periodiek de naleving van wettelijke en andere eisen evalueren, relevante wijzigingen volgen en passende maatregelen nemen om aan deze eisen te voldoen.
 3. Documentatie: De organisatie moet de informatie bijhouden die nodig is om aan wettelijke en andere vereisten te voldoen en ervoor zorgen dat deze documentatie actueel en toegankelijk is.
 4. Directiebeoordeling: Trends in het voldoen aan de complianceverplichtingen.

Het servicecontract Compliance is dienstverlening waarmee uw organisatie profiteert van uitgebreide ondersteuning bij het waarborgen van HSE Compliance. Het contract omvat onder andere:

 • Register van Eisen gekoppeld aan de applicatie Pharius van Lexerta;
 • Rapporteren van wijzigingen in wet- en regelgeving binnen Pharius;
 • Register Compliance bestaande uit “thema’s en taken”;
 • Adviesgesprekken;
 • Inhoudelijke helpdesk wet- en regelgeving.

Onze adviseurs identificeren de voor uw organisatie relevante wetgeving en houden de wijzigingen daarin bij. Daarnaast helpen zij u met een werkwijze waarin u borgt hoe uw organisatie aan deze wetgeving voldoet. Met behulp van thema’s legt u vast welke taken binnen de organisatie zijn/moeten worden belegd om te borgen dat verplichtingen worden nageleefd. Onze adviseurs helpen u in control te blijven.

Met Pharius kunt u op een gestructureerde wijze borgen dat u voldoet aan uw complianceverplichtingen. Tevbens kunt u aantonen dat u daadwerkelijk aan deze verplichtingen voldoet. In Pharius wordt per thema (of per regel) uit het register van eisen vastgelegd hoe de naleving van elke complianceverplichting binnen uw organisatie is geborgd. Taken worden toegewezen en er is controle op de uitvoering ervan. Daarmee toont uw organisatie aan dat u de vereiste borging daadwerkelijk uitvoert. Met Pharius creëert u transparantie, beheert u uw nalevingsinspanningen en toont u deze effectief.

Onze adviseurs ondersteunen bij het inrichten van Pharius of ontzorgen u volledig door het uitvoeren van controles op naleving van wet- en regelgeving.

Met behulp van Pharius, dé tool op het gebied van HSE Compliance, toont u eenduidig en op een overzichtelijke manier aan hoe u voldoet aan de vereisten die op uw organisatie van toepassing zijn. Pharius biedt een gestructureerde aanpak om de controle op naleving van deze vereisten te faciliteren. Het stelt uw organisatie in staat om bewijs te verzamelen en te documenteren, waarmee u aantoont dat u aan de geldende eisen voldoet. Pharius helpt u bij het creëren van transparantie en maakt de controle op naleving van vereisten een eenvoudig en overzichtelijk proces.

Heeft u een andere vraag?

Neem gerust contact op met Sander. Hij helpt u graag verder.

‘In control’ zijn op HSE compliance kan een onderneming veel kansen opleveren. Weten hoe?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Sander Bergboer

Senior adviseur