Eerste en Tweede Kamer verklaren ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. Ook de Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB niet controversieel verklaard. Er is een debat aangevraagd om nog deze week over het ontwerp-KB te stemmen in de Tweede Kamer.

In week 5 verklaarde de Tweede Kamer het ontwerp-KB wel controversieel. Op 9 februari 2021 kwam de Tweede Kamer hier, tijdens een nieuwe stemming, op terug.

Proces ontwerp-KB

Beide Kamers – dus zowel de Eerste als de Tweede Kamer – moeten het ontwerp-Koninklijk Besluit behandelen. Hierbij bepalen zij elk hun eigen procedure. Als beide Kamers met de voorgestelde datum instemmen, kan de Omgevingswet op de beoogde inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, ingaan.

Implementatie in volle gang

Overheden werken ondertussen onverminderd door aan de implementatie van de Omgevingswet. Zij krijgen graag, in verband met hun voorbereidingen op de invoering van de wet, tijdig duidelijkheid over de definitieve inwerkingtredingsdatum. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet blijft beide Kamers de komende tijd informeren over de voortgang van de implementatie.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

De impact van de Omgevingswet op uw organisatie?

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd. Deze bundeling en versimpeling van de wet- en regelgeving tot de Omgevingswet heeft direct impact op het compliance-management van elke organisatie. Hoe ga je hier als organisatie mee om? Hoeveel tijd heb je  en kost het om dit goed in te regelen? En hoe kun je zorgen dat je toch compliant blijft in de tussentijd?

Bij Borger & Burghouts houden we ons er al geruime tijd mee bezig. We zijn er dus helemaal klaar voor om u hierin te kunnen begeleiden en ondersteunen waar nodig en gewenst.

Meer weten? Leg uw vraagstuk gerust eens neer bij één van onze adviseurs.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider