Inspectie SZW vraagt bedrijven om overzicht van gevaarlijke stoffen

SZW controleert actief

Heeft u een register van gevaarlijke stoffen?

Verschillende bedrijven hebben inmiddels een brief van de Inspectie SZW ontvangen, waarin zij worden verzocht om het overzicht van gevaarlijke stoffen (het stoffenregister) op te sturen. Inspectie SZW controleert op deze manier de aanwezigheid van de wettelijk verplichte inventarisatie van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. Deze stoffenregistratie is een onderdeel van de verplichte RI&E en maakt ook onderdeel uit van het 4-stappenplan.

Wat kunt u doen

Met de invulling van het vier-stappenplan van Inspectie SZW worden alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en in een Register van Gevaarlijke stoffen gezet. In dit register heeft u ook de mogelijkheid om de noodzakelijke milieuaspecten te verwerken. Vervolgens worden de handelingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht om zo de beoordelingen te kunnen doen. Indien nodig krijgt u pragmatisch advies wanneer zich een overschrijding van de grenswaarde voordoet. Dit kunnen directe maatregelen zijn waarbij altijd op basis van de arbeidshygiënische strategie wordt geadviseerd, maar kan het ook betekenen dat er een aanvullende meting moet worden uitgevoerd.

Meer weten over risicobeheersing bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen?

Onze adviseurs helpen u met het opzetten en invullen van aanwezige gevaarlijke stoffen in een Register Gevaarlijke stoffen. Daarnaast kunnen zij u desgewenst ook verder ondersteunen bij de invulling van de overige drie stappen:

  • Beoordelen (blootstellingsniveaus bepalen en toetsen aan de grenswaarde);
  • Maatregelen (het treffen van maatregelen indien nodig volgens de arbeidshygiënische strategie);
  • Borging (uw register van gevaarlijke stoffen altijd up-to-date door het Servicecontract Gevaarlijke stoffen).

Ondersteuning nodig?

Heeft u hulp of advies nodig met de invulling van het vier-stappenplan van Inspectie SZW? Of wilt u op een andere wijze ondersteuning bij het inperken van risico’s van werken met gevaarlijke stoffen? Leg uw vraagstuk gerust eens voor aan Floor Ham.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider