Ortageo

Ortageo is een landelijk opererend adviesbureau met eigen veldwerkers en veldwerkmaterialen. Ortageo heeft expertise op gebied van diverse disciplines die aan de orde komen bij (binnenstedelijke) nieuwbouwprojecten en ruimtelijke ordeningsvraagstukken binnen het landelijke, stedelijke en industriële gebied. Vaak is het aspect bodem slechts een onderdeel van de integrale uitvoering van dit soort projecten. Zij beschikken over certificaten voor de SIKB-beoordelingsrichtlijnen 1001 voor monsterneming voor partijkeuringen, 2000 voor veldwerk milieuhygiënisch bodemonderzoek, 2100 voor mechanisch boren en 6000 voor bodemsaneringsbegeleiding.

Borger & Burghouts heeft een jarenlange samenwerking met Ortageo op het gebied van de uitvoering van veldwerkzaamheden en bodemonderzoeken. De veldwerkers en adviseurs van Ortageo zijn ons persoonlijk bekend en hebben rechtstreeks contact met de projectleiders van Borger & Burghouts. Dat vinden wij belangrijk want zij zijn de oren en ogen op locatie en wij moeten deze signalen goed vertalen naar onze klant. U wilt immers het beste advies.

Voor meer informatie over Ortageo, bezoek de website.