Adviesbureau de Haan

Adviesbureau de Haan werkt sinds 1996 aan de beheersing van geluid en geluidshinder. Zij zijn praktisch, oplossingsgericht en slagvaardig. Maar bovenal denken zij met u mee met als basis een stevige technische inhoudelijke kennis.

Borger & Burghouts werkt sinds 2012 samen met Adviesbureau De Haan, daar waar het gaat om het uitvoeren van akoestische onderzoeken, het treffen van akoestische maatregelen en het doorlopen van de daaraan gerelateerde procedures bij het bevoegd gezag.

In het kader van akoestische onderzoeken verrichten zij metingen ter plaatsen en maken zij berekeningen aan de hand van de daarvoor geldende normen. U heeft op deze wijze de zekerheid dat uw akoestische situatie gedegen in kaart is gebracht. Mocht onverhoopt blijken dat u niet kunt voldoen aan de geluidnormering ter plaatse ondersteunen zij u om te komen tot praktisch toepasbare oplossingen.

Voor meer informatie over Adviesbureau de Haan, bezoek de website.