Milieuaspectenregister

Met een milieuaspectenregister maakt u als organisatie inzichtelijk op welke wijze uw activiteiten (mogelijk) het milieu belasten. Het wordt ook wel een milieurisico-inventarisatie genoemd doordat er met het register wordt geïnventariseerd welke risico’s plaats vinden, wat voor prioriteit elk milieurisico heeft en welke acties er eventueel moeten worden ondernomen. Een milieuaspectenregister is voornamelijk bedoeld voor bedrijven met een verhoogd milieurisico. Het vormt, samen met de milieuaspectenanalyse, de basis voor een ISO 14001-certificering.

Het milieuaspectenregister is veelal de basis voor een op te stellen register van wet- en regelgeving, dat immers is gebaseerd op de activiteiten die de organisatie verricht.

Wat is het milieuaspectenregister?

Het milieuaspectenregister kan worden gezien als hulpmiddel voor bedrijven om milieueffecten te voorkomen of verminderen. Voor het register moet er worden vastgesteld wat voor milieuaspecten er zijn, welke daarvan voorkomen in uw organisatie, wat de mogelijke milieueffecten hiervan zijn en hoe daarmee om moet worden gegaan. Alle (voorkomende) milieuaspecten, milieueffecten en beheersmaatregelen wordt zodoende het milieuaspectenregister genoemd.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ontzorgen bij het opstellen van een milieuaspectenregister en hoe u op de hoogte kunt blijven van de laatste wijzigingen binnen geldende normen zoals ISO 14001? Bekijk dan of onze dienstverlening aansluit op uw wensen. U kunt ook altijd even contact opnemen via ons contactformulier of rechtstreeks met één van onze adviseurs.

Welke milieuaspecten zijn er?

Zoals eerder benoemd vormt de milieuaspectenanalyse een essentieel onderdeel in het milieuregister. Met deze analyse is er onderzocht welke milieuaspecten er in uw organisatie voorkomen en welke effecten dit heeft. Een milieuaspect is een onderdeel van activiteiten, producten of diensten dat in wisselwerking staat of kan staan met het milieu. Om deze aspecten te bepalen wordt er in de analyse over algemeen gebruik gemaakt van een milieuthema. U kunt hierbij denken aan lucht, geluid en water, maar bijvoorbeeld ook ruimte. Milieuaspecten zijn er in vele soorten en maten. Veelvoorkomende aspecten zijn bijvoorbeeld emissie van zwaveldioxide door vervoer, verwarming et cetera, lozing van vervuild water, lekkage van leidingen en gebruik van water, verlichting, niet-duurzame energie en papierverbruik.

Overzicht milieuaspecten

Zoals gezegd zijn er ontzettend veel milieuaspecten te formuleren. Dit kan per organisatie zeer verschillend zijn. Belangrijk is dat de organisatie een indeling van milieuaspecten kiest die zij herkent, die dus passend is bij de organisatie. Onderstaand een (niet uitputtende) lijst met mogelijke milieuaspecten.

 • Afvalwater van waterzuivering
 • Brandblussysteem en -middelen
 • CO2-emissie als gevolg van woon-werkverkeer
 • Gebruik brandstof voor koeling, verwarming, ventilatie
 • Gebruik drinkwater (consumptie, hygiene, koeling)
 • Gebruik van brandstoffen voor verkeer op eigen locatie
 • Gebruik van elektra
 • Gebruik van gas voor verwarmingsdoeleinden
 • Gebruik van koudemiddelen voor koelinstallaties
 • Gebruik van schoonmaakmiddelen
 • Gebruik van spuitbussen
 • Geluidshinder door buiten opgestelde apparatuur (ventilatoren, koelmachines)
 • Geluidshinder door verkeersbewegingen
 • Geurhinder door emissie dampen / geurstoffen
 • In gebruik hebben van een acculader
 • Lozen bedrijfsafvalwater
 • Lozen huishoudelijk afvalwater
 • Lozen ketelspuiwater
 • Lozen koelwater
 • Ontstaan van bedrijfsafval
 • Ontstaan van gevaarlijk afval
 • Onttrekken van grondwater
 • Opladen elektrische voertuigen
 • Opslaan gevaarlijke stoffen
 • Opslaan koude en warmte in de bodem
 • Trillingshinder a.g.v. verkeersbewegingen
 • Vliegreizen
 • Werken met GGO’s
 • Werken met röntgenstraling

Kunnen we u helpen met uw Milieuaspectenregister?

Milieuaspectenregister opstellen met B&B

Samen met Borger & Burghouts kan het voor uw bedrijf een stuk eenvoudiger worden om te voldoen aan geldende normen, zoals de ISO 14001. Wilt u bijvoorbeeld een milieuaspectenanalyse verrichten of een milieuaspectenregister opstellen? Borger & Burghouts beschikt over deskundige adviseurs die u hierbij kunnen helpen.

Daarnaast heeft Borger & Burghouts met Pharius een online tool waarmee u snel en goed een duidelijk beeld over de compliance status van vereisten uit relevante en actuele normen verkrijgt. Eén van de eisen die voortkomt uit het milieuaspectenregister. U bespaart tijd en creëert zekerheid zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken. We vertellen u er graag meer over.

Op welke wijze wij u kunnen helpen?

Dat is uiteraard aan u. Geen situatie is hetzelfde. Wel werken we volgens een beproefde methode. Inzicht, Voldoen en Borgen.

Loopt u vast met het opstellen van een Milieuaspectenregister?

Leg uw vraag gerust eens voor aan een van onze adviseurs. Bijvoorbeeld voor het inzichtelijk maken van de aanwezige gevaarlijke stoffen en bijbehorende gevaren kunnen wij een register gevaarlijke stoffen opzetten.

Moniek Mentink

Adviseur