Uitvoeren Audits HSE

Aanleiding

Inzicht in hoeverre de organisatie voldoet aan de voorschriften op het gebied van milieu, arbo en/of veiligheid blijft voor veel organisaties een lastig onderwerp. Dit terwijl het niet “in compliance” zijn vaak leidt tot een verhoogd risico op schade op gebied van imago, financiële positie, medewerkerstevredenheid, het milieu en zelfs bedrijfscontinuïteit.

Om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken ten aanzien van naleving van voorschriften wordt doorgaans een compliance-audit uitgevoerd. Een compliance-audit kenmerkt zich door controle van documentatie en een fysieke rondgang over de locatie. Vragen die vooraf aandacht behoeven betreffen de scope van de audit, de frequentie waarmee audits worden uitgevoerd en de kwaliteit van de persoon die de audit uitvoert.

Man bezig met Compliance management in Pharius

Onze oplossing

De aanpak die Borger & Burghouts hanteert bij het uitvoeren van compliance-audits is de zogeheten risico-gestuurde aanpak. Hiervoor is het noodzakelijk dat we eerst inzicht krijgen in het wettelijk kader dat op de organisatie van toepassing is. Een register van eisen is het overzicht waarin wij voor de organisatie precies duidelijk maken welke verplichtingen op de organisatie van toepassing zijn, uiteraard gespecificeerd naar bedrijfsonderdeel, proces en/of installatie. Door dit kader vooraf samen met onze opdrachtgever te definiëren, stellen we feitelijk de scope van de audit vast. Afhankelijk van de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en het wettelijk kader stellen we gezamenlijk de auditfrequentie vast. Het is namelijk niet noodzakelijk de gehele bedrijfsvoering met dezelfde frequentie te “toetsen”. Vaak voeren wij de audits per thema uit, zoals specifiek voor de PGS-15, blootstelling aan gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld keuring van arbeidsmiddelen.

De inzet van gekwalificeerde adviseurs maakt dat u zeker weet dat u een betrouwbaar beeld krijgt van uw compliance-status. Onze adviseurs maken bij het uitvoeren van de audit gebruik van onze tool Approve, die specifiek voor dit doel is ontwikkeld. Door de kennis over inrichting en werking van deze tool aan uw medewerkers over te dragen, zijn zij in staat de audits in de toekomst zelf uit te voeren.

Voordelen

  • Actueel inzicht in de compliance-situatie
  • Risico-gestuurde aanpak, dus focus op waar het nodig is
  • Eventuele tekortkomingen helder op een rij en geprioriteerd naar risico
  • Concreet voorstel voor maatregelen om weer compliant te zijn
  • Lerend karakter van onze aanpak

Weten hoe uw organisatie ervoor staat?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider