Geen opdracht is hetzelfde. Dat vergt een sterke visie

We creëren inzicht

Voor elke organisatie is het relevant te weten wat er zich binnen en buiten de organisatiegrenzen afspeelt. Weet hebben van de context waarbinnen de organisatie opereert is daarin van essentieel belang.

Ten aanzien van ons vakgebied HSE is vooral de aanhoudende stroom van nieuwe en aanvullende wet- en regelgeving relevant. Deze harde eisen, die inhoudelijk ook nog eens frequent wordt gewijzigd, komt vanuit een diversiteit aan regelgevende organisaties in binnen- en buitenland.

Borger & Burghouts helpt organisaties inzicht te verkrijgen in de voor hun relevante (inter)nationale eisen voor HSE. Ons team van adviseurs is continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en weet dit feilloos aan de praktische invulling te koppelen. We kunnen daarom adequaat handelen en creëren betrouwbaar inzicht waarmee organisaties verder kunnen. Een essentiële bouwsteen dus om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Ik wil graag meer weten hierover.

We helpen u te voldoen

Zodra de organisatie inzicht heeft in welke factoren voor haar relevant zijn is het zaak hieraan te voldoen.

Vaak op basis van een uitgevoerde nulmeting, al dan niet aangevuld met een risicobeoordeling en prioritering, ontstaat een totaalbeeld van de zaken waaraan de organisatie (nog) niet voldoet. Op basis van de tekortkomingen en risico’s van de organisatie worden correctieve en preventieve maatregelen geïdentificeerd.

Samen met de opdrachtgever bespreken wij de huidige stand van zaken die is vastgesteld. Belangrijk is dat de opdrachtgever zelf bepaalt welke prioriteiten hij toekent aan een bepaalde tekortkoming. Middels criteria als imagoschade, financiële gevolgen en ook beïnvloedingssfeer staan wij de opdrachtgever bij in het maken van deze lastige keuzes.

Hoe dit in de praktijk werkt?

Samen borgen we de afspraken

Borger & Burghouts ondersteunt organisaties bij het, binnen de organisatie, vastleggen van gemaakte afspraken en uitgedachte werkwijzen. Daarmee borgen we samen dat in de toekomst nog steeds aan de vereisten wordt voldaan. We helpen u

  • door het vastleggen van uw wettelijke en overige verplichtingen, met daaraan gekoppelde verantwoordelijken binnen uw organisatie;
  • door het monitoren en implementeren van wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in uw organisatie en activiteiten;
  • door het periodiek uitvoeren van specifieke compliance checks op gewijzigde en nieuwe wet- en regelgeving;
  • met een specialistische helpdesk op het gebied van HSE wet- en regelgeving.

Kortom, met onze aanpak – inzicht – voldoen  – borgen – weet je zeker dat het goed zit!

Ik wil graag meer weten.

Benieuwd of onze dienstverlening past bij uw organisatie? Leg uw vraagstuk gerust eens voor aan één van onze adviseurs. Ze vertellen u er graag meer over.

Man bezig met Compliance management in Pharius