Machineveiligheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Van werkgevers wordt verwacht dat zij een veilige werkomgeving voor hun medewerkers creëren. Als er binnen uw bedrijf gewerkt wordt met machines, is machineveiligheid daar een cruciaal onderdeel van. Onveilig gebruik van machines kan namelijk zeer ernstige gevolgen hebben.

Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk om machineveiligheid in acht te nemen tijdens het ontwerp, het gebruik én het onderhoud van de machines binnen uw bedrijf. Zo zorgt u voor een veilige werkplek voor uw medewerkers en blijft u compliant aan wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving machines: Machinerichtlijn (2006/42/EG)

Machines die binnen de EU op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Machinerichtlijn. Dit is een productrichtlijn. Deze richtlijn is in Nederland vertaald naar het Warenwetbesluit machines.

De eisen gelden voor alle machines die ná 1995 in de handel zijn gebracht of worden gebruikt in Nederland. Machines die voldoen aan de eisen gesteld in de Machinerichtlijn mogen gemarkeerd worden met een CE-markering.

Machines die vóór 1995 op de markt gebracht zijn moeten natuurlijk ook veilig gebruikt kunnen worden. Op deze machines is de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing. De werkgever moet dan een risicobeoordeling (laten) uitvoeren op de machine.

Het wordt aangeraden om bij het ontwerp van een machine, of bij het bepalen van risico’s, gebruik te maken van normen. Normen geven meer verdieping in de eisen die gesteld worden in de Machinerichtlijn.

Uw partner bij vragen over machineveiligheid

CE-markering machines

Borger & Burghouts ondersteunt u graag bij het CE-markeringstraject voor machines. Hieronder valt onder andere:

  • Het uitvoeren van de risicobeoordeling;
  • Het uitvoeren van een normonderzoek, wij brengen in kaart welke normen van toepassing zijn op uw machine;
  • Het uitvoeren van een check op de eisen gesteld in bijlage 1 van de Machinerichtlijn;
  • Ondersteunen bij het opstellen van de gebruikershandleiding;
  • Het opstellen van de overige benodigde documentatie.

Risicobeoordeling uitvoeren

Het uitvoeren van de risicobeoordeling kunnen wij u uit handen nemen. Wij voeren de risicobeoordeling uit conform de eisen gesteld in de norm NEN-EN-ISO 12100:2010 (basis voor risicobeoordeling- en reductie). Machines met of zonder CE-markering hebben een gedegen risicobeoordeling nodig om de gevaren in kaart te brengen en gedegen maatregelen  te nemen om de veiligheid van personeel te garanderen.

Overige vraagstukken rondom machineveiligheid

Loopt u ergens tegen aan of zoekt u een sparringpartner voor vragen rondom machineveiligheid? Wij helpen u op een praktische manier een veilige werkomgeving te creëren en/of te behouden.

Voordelen

  • U heeft uw risico’s uit de risicobeoordeling duidelijk in kaart, uitgevoerd volgens de NEN-EN-ISO 12100:2010;
  • U krijgt praktisch advies om risico’s te beperken volgens de arbeidshygiënische strategie;
  • U heeft een heldere prioritering van risico’s middels erkende modellen;
  • U ziet direct of u voldoet aan de actuele wet- en regelgeving;
  • U heeft een krachtige sparringpartner voor machineveiligheid bij uiteenlopende vraagstukken.

F.A.Q.

Machineveiligheid

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust eens contact op met Chris.

Nee, een CE-markering is geen keurmerk. Een fabrikant of importeur die een CE-markering aanbrengt op de machine geeft hiermee alleen aan dat de machine is ontworpen volgens de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn en eventueel andere van toepassing zijnde richtlijnen.

Wanneer een machine voldoet aan de eisen gesteld in de Machinerichtlijn, mag u, als fabrikant of importeur, zelf de CE-markering aanbrengen op de machine. Uitzonderingen hierop zijn de machines benoemd in. Bijlage IV van de Machinerichtlijn geeft een lijst van categorieën van machines waarvoor een ‘Notified Body’ moet worden ingeschakeld. De Notified Body voert dan een conformiteitsbeoordeling uit en zorgd dat de technische documentatie de naleving van de producteisen voldoende ondersteunt. Bij een positieve beoordeling krijgt de fabrikant ter bevestiging een certificaat.

Ja, elke machine die valt onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn en welke in Europa op de markt wordt gebracht of in bedrijf wordt gesteld moet beschikken over CE-markering.

In principe is dit niet verplicht, wel sterk aanbevolen. Deze normen bieden namelijk praktische richtlijnen om invulling te geven aan eisen. Deze vereisten zijn namelijk soms vaag beschreven in de Machinerichtlijn. De normen beschikken over duidelijke instructies over hoe machines kunnen worden geconstrueerd in overeenstemming met de Machinerichtlijn. Geharmoniseerde normen zijn daarnaast normen welke een vermoeden van overeenstemming geven met de Machinerichtlijn. Dit houdt in dat wanneer een machine volledig wordt ontworpen volgens de eisen gegeven in geharmoniseerde normen, de machine ook voldoet aan de eisen gesteld in de Machinerichtlijn,

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Chris Vulker

Adviseur