Borgen van verplichtingen in al z’n eenvoud

Maak digitaal aantoonbaar hoe u voldoet

HSE Compliance management is het aantoonbaar en structureel voldoen aan de vereisten die de organisatie onderschrijft op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu. Maar op welke wijze maakt u eenvoudig inzichtelijk hoe dit binnen uw organisatie is ingeregeld en wat de mate van compliance daarbij is.

Hiervoor heeft Borger en Burghouts Approve ontwikkeld. Een online applicatie, dat via de Ipad app tevens overal en ook offline kan worden ingezet, om op een eenduidige en overzichtelijke manier aantoonbaar te maken dat uw organisatie voldoet aan de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving én overige eisen. Approve maakt het daarbij mogelijk om op basis van checklists aantoonbaar te maken of u overeenkomstig de vereisten werkt die de organisatie onderschrijft.

Approve is gekoppeld aan Pharius. Daarmee heeft u dus altijd de beschikking over de actuele en voor de organisatie relevante wettelijke vereisten. Hieraan kunnen ook andere vereisten, zoals interne afspraken, vereisten vanuit een holding, etc. eenvoudig worden toegevoegd.

Approve

Approve is direct inzetbaar en door de verschillende modules volledig bedrijfsspecifiek in te richten. Hiertoe bevat Approve onder andere:

 • Locatiedossiers op basis van het Register van Eisen
 • Risicobepaling en prioriteitstelling
 • Checklistwizard: stel zelfstandig eenvoudig vragenlijsten samen
 • Mogelijkheid tot opvoeren bewijstlast, waaronder foto’s en PDF
 • Plannen van (interne) controles en hercontroles
 • Rapportage van bevindingen, zowel in beeld als op schrift
 • Opvolging van bevindingen

Tijdens controles plaatst u eenvoudig opmerkingen, maakt u foto’s, voegt u aantekeningen toe op tekeningen en plattegronden en voegt u documenten toe aan het dossier waarin u werkt. Op deze manier zijn u bevindingen goed te onderbouwen. Het systeem is zo flexibel opgebouwd dat vrijwel iedere denkbare controle er mee uitgevoerd kan worden.

Voordelen

 • Zelf controle-checklisten samenstellen
 • Koppeling met Pharius, dus altijd actuele wet- en regelgeving beschikbaar
 • Prioriteit en risicoanalyse ten aanzien van uw compliance verplichtingen
 • Opdrachtenmodule op basis waarvan u geconstateerde afwijkingen kunt afhandelen
 • iPad-app maakt visuele verslaglegging mogelijk
 • Offline en online te gebruiken
 • Voeg eenvoudig bewijslast toe

Meer weten over de voordelen van werken met Approve?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Daniel van Grol

Senior adviseur – Teamleider

Voorbeelden uit de praktijk