Op weg naar de Arbovisie 2040!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze maand het startschot gegeven voor een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Middels dit nieuwe traject zal de komende tijd een toekomstvisie worden ontwikkeld op het gebied van arbobeleid in Nederland. Ook u kunt meedenken!

Goed arbobeleid is noodzakelijk en zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden al veel stappen gezet om zaken aangaande arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Echter zijn sommige problemen nog niet opgelost. In Nederland overlijden jaarlijks nog zo’n 4.100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk, nemen de ervaren werkdruk en burn-out klachten toe en is er een forse stijging waar te nemen op het gebied van sociale veiligheid (intimidatie, lichamelijk geweld etc.). Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen op ons af, zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt, globalisering, robotisering en demografische ontwikkelingen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat nu een open dialoog aan om huidige en toekomstige vraagstukken onder de loep te nemen. Ten behoeve van de discussie zijn de vraagstukken onderverdeeld in zes hoofdthema’s:

  • Het stelsel;
  • Preventie;
  • Deskundige ondersteuning;
  • Bevorderen naleving;
  • Arbeidsrisico’s;
  • Kennis.

Bovengenoemde hoofdthema’s kennen elk vraagpunten die aan de orde kunnen komen. Deze vraagpunten en aanvullende informatie vindt u terug op het Arboportaal in de startnotitie.

Via het Arboportaal kunt u ook uw mening geven over de zes bovengenoemde hoofdthema’s en de verslagen van de geplande bijeenkomsten lezen.