Fundament onder B&B en RDMG verstevigd

Op 24 april 2020 zetten Hugo Borger, Arthur Burghouts en Joost Baak hun handtekening onder een aantal notariële akten waarmee Joost als gelijkwaardig aandeelhouder van Borger & Burghouts B.V. en RDMG Uitgeverij B.V. toetreedt. Nu ook in formele zin de belangen zijn uitgelijnd ligt er een nog steviger fundament onder beide bedrijven.

Voor Hugo (op foto in het midden) en Arthur (op foto rechts) een mooie mijlpaal nadat zij ruim vijfentwintig jaar geleden, na hun studies, voor het pad van ondernemerschap kozen als spin off bedrijf van de Universiteit Twente. “Het was al langere tijd een wens om het aandeelhoudersbelang van ons drieën gelijk te trekken” aldus Hugo en Arthur. “Het geeft ons een goed gevoel dat dat nu gelukt is”.

Joost (op foto links) is geen nieuw gezicht voor Borger & Burghouts en RDMG, integendeel: al in 1998 trad hij in dienst als adviseur bij Borger & Burghouts. “Ik ben begonnen met het adviseren van onze bedrijfsmatige klanten bij het inrichten van managementsystemen op het gebied van milieu en veiligheid. Als snel ontwikkelde ik me ook op het commerciële vlak en heb daardoor een mooie bijdrage geleverd aan de groei van Borger & Burghouts”.

In 2012 stond Joost aan de wieg van de overname van RDMG Uitgeverij, waarmee al een jarenlange samenwerking bestond. “B&B en RDMG werkten al vele jaren samen, medewerkers kenden elkaar goed”, vertelt Joost, “de synergie tussen beide bedrijven was voor mij de reden om het overnamepad te bewandelen”. En dat is in de afgelopen jaren ook gebleken want de groei van beide bedrijven, ook in economisch lastige tijden, zit vooral op het snijvlak van wet- en regelgeving en compliance.

Vanaf het moment van overname van RDMG is Joost vooral bezig geweest beide bedrijven nog beter op elkaar te laten aansluiten. De ontwikkeling van een geheel nieuwe online applicatie voor compliance-management voor veiligheid en milieu is daarvan het meest in het oog springende bewijs. “Pharius, onze nieuwe applicatie, biedt ruim 450 organisaties in Nederland het perfecte hulpmiddel om aantoonbaar compliant te kunnen zijn. Adviseurs van B&B staan klanten bij in het opstellen van registers van wet- en regelgeving en compliance. Juist deze combinatie van een gebruiksvriendelijke tool en de kennis van de inhoud en praktijk maakt dat onze klanten ontzorgd worden”.

“Stevig fundament voor verdere groei”

RDMG en B&B hebben de afgelopen jaren al een ware metamorfose ondergaan. De synergie tussen beide bedrijven maakt dat klanten op het gebied van compliance volledig kunnen worden ontzorgd. Pharius biedt als applicatie een stevige basis waarop de dienstverlening van B&B perfect aansluit.
“We zien dat Pharius voor B&B als adviesbureau een fantastische opstap is naar een bredere dienstverlening bij onze klanten. En niet alleen B&B profiteert daarvan, inmiddels heeft RDMG 15 adviesbureaus als partner aan zich verbonden. Allemaal gebruiken zij Pharius als platform voor dienstverlening op het gebied van bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving en compliance”.

Hoe zien Hugo en Arthur de toekomst, hoe kijken zij aan tegen deze gelijkwaardige verdeling van aandeelhouderschap? “Wij zijn erg blij dat we Joost als gelijkwaardig aandeelhouder verder aan onze bedrijven hebben kunnen binden. Joost heeft al jaren de operationele leiding en onder zijn aanvoering stippelen we samen de lijnen uit voor de toekomst. Een combinatie die erg plezierig verloopt. Voor onszelf betekent dit dat wij onze rol als aandeelhouder kunnen blijven vervullen en onze focus op het verrichten van interim-opdrachten en ondernemerschap kunnenhouden”.

Tot slot benoemt Joost: “we zijn al een tijdje in gesprek over uitbreiding van mijn participatie. Ik ben blij en trots dat we deze stap nu ook formeel hebben kunnen zetten. Voor mij is het echt een gevoel van “drie is beter dan twee”. Ik zie er naar uit om samen met het team de groeikansen die we zien en zelf ontwikkelen te gaan verzilveren”.