Eisen aan verwarmings- en airconditioningsystemen wijzigen

De gewijzigde eisen voor verwarmings- en airconditioningssystemen zijn onderdeel van de herziene Europese richtlijn over energieprestatie van gebouwen (Richtlijn 2010/31/EU). Het uiteindelijke doel is om het energiegebruik in gebouwen terug te dringen. Voor verwarmingssystemen is de reikwijdte vergroot en voor airconditioningsystemen is de reikwijdte verkleind. In beide gevallen gaat het om systemen (combinatie van de onderdelen) die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling, waardoor de temperatuur wordt verhoogd dan wel verlaagd.

De vereisten van airconditioningsystemen wordt overgeheveld van het Besluit energieprestatie van gebouwen naar het Bouwbesluit 2012 en samengevoegd met verwarmings- en ventilatiesystemen. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende regelingen. In het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn nieuwe onderdelen toegevoegd, respectievelijk ‘Afdeling 6.15. Verwarmingssystemen en airconditioningsystemen, bestaande bouw’ en ‘Hoofdstuk 3a Verwarmingssystemen en airconditioningsystemen’.

Met de nieuwe onderdelen in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 is veel bij het oude gebleven, maar er zijn zeker ook belangrijke wijzigingen. Zo is de keuring uitgebreid naar de combinatie van verwarmings- en ventilatiesystemen en airconditionings- en ventilatiesystemen en is de drempel gesteld op 70 kW.

Keuring gekoppelde ventilatiesysteem

Wanneer er een ventilatiesysteem gekoppeld is aan een verwarmings- of airconditioningssysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden.

Drempel 70 kW

De (nieuwe) drempel van 70 kW betekent een verlichting voor airconditioningsystemen. De oude drempel was 12 kW, zodat de keuringsplicht voor installaties tussen de 12 en 70 kW vervalt. Voor airconditioningsystemen en gecombineerde airconditionings- en ventilatiesystemen geldt een keuringsplicht van eenmaal per vijf jaar.
Voor verwarmingssystemen is wat betreft stookinstallaties reeds een keuringsplicht opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer voor installaties groter dan 100 kW. Voor overige verwarmingsinstallaties en gecombineerde verwarmings- en ventilatiesystemen -en dus ook voor stookinstallaties tussen de 70 en 100 kW- gaat een keuringsplicht gelden van eenmaal per 4 jaar (SCIOS keuring).

Voor de berekening van het nominale vermogen moeten de vermogens van de verschillende onderdelen van het systeem worden opgeteld. Dit geldt voor verwarmingssystemen en airconditioningsystemen separaat. Het is dus mogelijk dat in een gebouw het verwarmingssysteem wel onder de keuringsverplichting valt en het airconditioningsysteem niet, of andersom.

De (gewijzigde) keuringsplicht geldt van 10 maart 2020. Installaties die voorheen nog niet onder de keuringsplicht vielen, zullen binnen respectievelijk 4 of 5 jaar gekeurd moeten worden. Van installaties die reeds onder de keuringsplicht vielen en waarvan de keuringsplicht niet is vervallen, zal het huidige keuringsregime voortgezet moeten worden. In alle gevallen geldt dat de eigenaar keuringsverslagen tot tenminste één jaar na een volgende keuring moet bewaren.

De (gewijzigde) keuringsplicht zal worden gecontroleerd door gemeenten.