Coronaprotocol is geen vervanger voor de RI&E

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op de gehele maatschappij is inmiddels duidelijk. Daarmee staan we ook voor nieuwe uitdagingen in het bedrijfsleven waaronder de arbeidsomstandigheden en gezondheid op de werkvloer. Zowel bedrijven, instellingen als werknemers hebben daarom behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet mag.
Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht. De zorgplicht bepaalt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te kunnen doen. De werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken in een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Omdat de RI&E altijd actueel dient te zijn horen nieuwe risico’s, zoals deze ontstaan vanuit en als gevolg van het coronavirus, daar ook in thuis.

Coronaprotocol

Veel sectoren hebben inmiddels een coronaprotocol opgesteld. In het protocol staat hoe het werk in coronatijd zo verantwoord mogelijk dient te worden uitgevoerd. Een coronaprotocol heeft echter geen juridische status binnen de Arboregelgeving maar ontslaat bedrijven en instellingen daarmee niet van de verplichting om dit als risico op te nemen in RI&E. Daarom is het belangrijk dat werkgevers in hun RI&E het coronarisico onderkennen, inclusief een plan van aanpak. Een branche-RI&E of corona-Arbocatalogus kan hierbij als hulpmiddel dienen.

Handhaving

De maatschappelijke gevolgen van besmetting met corona zijn groot. De Inspectie benadrukt dan ook dat de zorgplicht uit de Arbowet extra betekenis krijgt. Zij kan handhavend optreden om te zorgen dat werkgevers de Arbowet naleven. Dit geldt dus ook bij ongezonde en onveilige situaties op het werk die ontstaan doordat werkgevers niet of onvoldoende maatregelen nemen, als de arbeidshygiënische strategie niet wordt toegepast of als er op het werk risico bestaat op besmetting met het coronavirus.

Check uw RI&E

Borger & Burghouts komt bij veel organisaties over de vloer en weet als geen ander hoe belangrijk een goede en actuele RI&E is. Speciaal voor u als klant bieden we daarom de mogelijkheid uw huidige RI&E te laten checken tegen een zeer gereduceerd tarief.
In deze check beoordelen onze adviseurs uw RI&E op volledigheid, actualiteit, aanwezigheid en volledigheid van een Plan van Aanpak. U ontvangt hiervan een kort rapport inclusief aanbevelingen om in compliance te komen.

Interesse of meer weten?
Neem contact op met Airin Papapicco